Kako produžiti vek baterije telefona

06/03/2021 Ekonomija , Saveti 3220 Views
Kako produžiti vek baterije telefona

Današnji mobilni telefoni su postali mali džepni računari sa više memorije i većim procesorskim resursima nego što su nekada imali desktop računari. Mogućnosti telefona prevazilaze naše potrebe. Osnovno ograničenje pametnih telefona, kao i kod njihovih starijih rođaka koji nisu bili tako pametni, je ograničen vek i ograničeno trajanje baterija. Životni vek baterije pametnih telefona podrazumeva broj meseci i godina koji će baterija biti u upotrebi pre nego što ćemo morati da je zamenimo, a vreme trajanja podrazumeva vreme korišćenja telefona pre nego što budemo morali ponovo da ga napunimo. Pa, kako produžiti vek baterije telefona?


Kako produžiti vek baterije telefona

Kod nekadašnjih telefona baterija se vrlo jedanostavno razdvajala od telefona i lako se menjala. Moderni telefoni imaju integrisane litijum-jonske baterije. Zamena baterije na telefonu u servisu će Vas koštati ne malo para. U slučaju starijih modela pametnih telefona, investicija promene baterije će čak biti neisplativa.


mobilni telefon

Drugi problem je ekološke prirode. Pametni telefoni su prava ekološka katastrofa. Osnovni element u svakoj bateriji je Litijum, prilično štetan materijal zbog čega se baterije moraju posebno skladištiti i uništavati ili reciklirati. Kada zamislite koliko mobilnih telefona ima na svetu u upotrebi shvatate koliki je to veliki problem. Produženje veka baterije može da pomogne prirodi na taj način da se smanji broj zamena baterija, odnosno količina odbačenih baterija. Dakle, postavlja se važno pitanje: kako produžiti vek baterije telefona? Na ukupan životni vek litijum-jonske baterije u pametnom telefonu utiču mnogi faktori. Pa da krenemo rednom.


Punjenje mobilnog telefona

Ciklusi punjenja i pražnjenja telefona

Faktor koji presudno utiče na životni vek baterije je broj ciklusa punjenja i pražnjenja telefona. Pod jednim ciklusom punjenja ili pražnjenja se podrazumeva punjenje/pražnjenje baterije od 0 do 100%. Delimična punjena se računaju kao deo ciklusa. Npr. ako napunite bateriju do 50% to je pola ciklusa. Uradite to dva puta i to je ceo ciklus. Neki korisnici dnevno mogu da pune i prazne telefon više od jednog ciklusa, dok neki drugi manje od jednog ciklusa, u zavisnosti od načina korišćenja telefona.


kako produžiti vek baterije telefona

Proizvođači baterija kažu da će se, kapacitet baterije, nakon 400 ciklusa smanjiti za 20%, odnosno moći će da uskladišti 80% energije u odnosu na prvobitno stanje. Ovo smanjenje kapaciteta baterije će se nastaviti sa povećanjem broja ciklusa. U realnosti, ova degradacija kapaciteta je i brža nego što to proizvođači navode. Kod lošijih baterija ili intenzivnog korišćenja telefona, ovaj nivo od 20% nastupa i posle 100 ciklusa punjenja i pražnjenja. Generalno, pri prosečnom korišćenju telefona baterija će sasvim normalno raditi 1,5-2 godine. Nakon toga bi je trabalo promeniti ako želite da zadržite iste karakteristike.


Kako produžiti vek baterije telefona

Ako možete da usporite te cikluse punjenja i pražnjenja produžićete životni vek baterije u Vašem telefonu, odnosno što manje bateriju praznite i punite ona će živeti duže. Sa druge strane, telefon ste i kupili da bi ga koristili. U našem tekstu pod nazivom kako produžiti trajanje baterije telefona smo dali niz saveta kako da smanjite potrošnju energije i na taj način smanjite i broj bunjenja i pražnjenja telefona. U svakom slučaju šta god da radite ne možete zaustaviti ovaj proces. Posle godinu dana većini telefona nije dovoljno jedno punjenje litijumskih baterija,  dnevno. Posle tri godine slabost baterije može stvoriti probleme sa stabilnošću sistema.


Litijum- polimerska baterija za telefon

Nemojte da praznite bateriju do kraja

Kada postavljate pitanje kako produžiti vek baterije telefona ova stavka je nezaobilazna. Pojedini ljudi tvrde da se povremeno baterija telefona mora potpuno isprazniti i potpuno napuniti da bi se izbegla “memorija baterije”. Ovo ne važi za litijum-jonske baterije. Nekada su se u telefonima koristile nikl-kadmijumske a nakon toga metal-hidrid baterije. Ove baterije su se morale potpuno isprazniti a zatim puniti do maksimalnog kapaciteta. Nepravilno punjenje im je značajno skraćivalo vek trajanja. Ako ste delimično punili ove baterije do nekog nivoa, taj nivo je postajao maksimalni, zbog toga se govorilo da ove baterije imaju “memoriju”.


litijum-jonska baterija za telefon

Litijum-jonske baterije, koje se sada nalaze u svim novim telefonima, rade na drugom principu i za njih važi obrnuto pravilo.  Ne smeju se potpuno isprazniti niti puniti do maksimalnog kapaciteta. Najveća prednost ovog tipa baterije u odnosu na prethodne što može delimično da se puni, odnosno baterija telefona se ne puni do kraja niti prazni do kraja. Možete bateriju uključiti na punjač za vreme pauze dovoljno da “osveži” bateriju. Litijum jonske baterije su srećne ako ih držite iznad 20% i ispod 90% kapaciteta. Da budemo precizni, one su najsrećnije kada su napunjene na 50% kapaciteta. Optimalan vek baterije bi se postigao kada bi baterija stalno bila napunjena između 40-80%.


Kako produžiti vek baterije telefona

Ukoliko, duže vremena nećete koristiti telefon sa litijum jonskom baterijom napunite je do 50% kapaciteta pre nego što ga isključite. Ovo je bolje za bateriju nego da ste je napunili do 100%. Baterija će se, naravno, prazniti i kada je telefon isključen tako da je potrebno bateriju svakih 2 meseca napuniti do 50% kapaciteta.


Kako produžiti vek baterije telefona

Potrošnja energije između dva punjenja

Kao što smo videli dopunjavanje litijum – jonskih baterija za njih uopšte nije štetno, čak naprotiv mnogo je bolje od potpunog punjenja baterije. E sada, postavlja se pitanje, koliko je to energije koja treba da se potroši da bi telefon stavili na punjač. Naučnici su utvrdili da ako punite telefon posle 60% potrošenog kapaciteta udvostručićete životni vek baterije u odnosu da ga punite posle 100% potrošene baterije. Ako punite bateriju nakon 20% potrošene energije uduplaćete životni vek baterije u odnosu da ste punili posle 60%. Nadopunjavanje na svakih potrošenih 20% kapaciteta bi bilo nepraktično tako da se ovde mora naći mera, optimum. Smatra se da će se životni vek baterije produžiti ako je nadopunjavate posle 50% potrošene energije. Manja, redovna dopunjavanja su mnogo bolja za li-jon baterije od dugih punjenja.


Punjači za mobilne telefone

Izbegavajte brzo punjenje

Brzi punjači su nas totalno osvojili. Vrlo su praktični iz za vrlo kratko vreme napune bateriju. Ali to ima svoju cenu. Stalno punjenje baterije na telefonu brzim punjačem skraćuje vek baterije. Brzi punjači nisu ništa mnogo drugačiji od običnih samo na izlazu daju veći napon. To omogućava brže punjenje baterije mobilnog telefona ali je i oštećuje. Brzi punjači su dobri kada Vam je povremeno potrebno da osvežite bateriju, nadopunite je. Ovi punjači su predviđeni da pune baterije telefona 15-20 minuta ali nisu predviđeni za punjenje u punom ciklusu. Ako želite da je punite do skoro punog kapaciteta, koristite spori punjač.


led

Izbegavajte ekstremne vrućine i hladnoće

Ekstremne vrućine i hladnoće, kojima su izloženi telefoni, su jedan od važnijih faktora koji utiču na vek litijum-jonske baterije. Ovo je i glavna mana litijum-jonske baterije u odnosu na starije baterije metal-hidrid i još starije nikl-kadmijumske.  Suviše visoke ili niske temperature doprinose da se izbugi kapacitet litijum jonske baterije mnogo brže neko kada se održava na pogodnim temperaturama. Ukoliko telefon radi na temperaturama između 25-30 stepeni celzijusa, što je optimalno, baterija će zadržati 80% svog kapaciteta posle prve godine kada se puni tokom celog ciklusa, od prazne do pune. Kapacitet baterije će biti veći od ovoga posle godinu dana ako se koriste manji priodični ciklusi punjenja.


pustinja

Ukoliko se telefon izlaže temperaturama većim od 40 stepeni celzijusa, kapacitet će posle godinu dana pasti na svega 65%. Ako se baterija izloži temperaturi od 60 stepeni celzijusa ovaj nivo će dostići za samo 3 meseca. Ove temperature je moguće dostići ako zaboravite telefon u kolima tokom vrućeg letnjeg dana ili ako se nalazi ispod jastuka i  dugo vremena se puni na brzom punjaču. Imajući u vidu sve što smo rekli može se zaključiti da je najgora varijanta baterija napunjena do kraja i izložena visokoj temperaturi.


korišćenje telefona kada je na punjaču

Korišćenje telefona dok se nalazi na punjaču

Ovaj slučaj ima i svoje ime, parazitsko opterećenje. Ovo opterećenje se događa kada se baterija znatno isprazni za vreme punjenja. Ovo se može desiti kada istovremeno sa punjenjem gledate video zapis ili igrate igrice na telefonu. Parazitska opterećenja su loša za baterije jer iskrivljuju ciklus punjenja odnosno prave niz mini ciklusa gde se deo baterije stalno puni i prazni i taj deo baterije se ošteti mnogo brže u odnosu na ostatak baterije. Dakle, savet je kada telefon stavite na punjač ne koristite ga. Budite strpljivi i pustite da se baterija napuni do željenog nivoa.


punjenje telefona noću

Punjenje telefona preko noći

Da li puniti telefon preko noći ili ne? Na ovu temu ima više mišljenja. Prvobitno se pouzdano mislilo da je ovo apsolutno štetno za bateriju a kasnije su se pojavila i neka mišljenja da ovo nema uticaja na vek litijum – jonske baterije u telefonu. Pobornici prve tvrdnje smatraju da „prepunjavanje“ baterije tokom noći pogubno deluje na bateriju, dok pobornici druge tvrdnje kažu da moderni telefoni imaju mehanizam koji isključuje punjenja baterije kada dostigne 100% kapaciteta, bez obzira što je i dalje priključen na punjač. Ni jedni ni drugi nisu potpuno u pravu. Svakako da moderni telefoni imaju automatski „ prekidač“ koji ne dozvoljava dalje punjenje preko 100% ali se punjenje aktivira čim napunjenost padne ispod 100% kapaciteta. Ovo se dešava više puta tokom noći. Ovo praktično znači da je čitavu noć telefon potpuno napunjen a ranije smo već rekli da za litijum jonsku bateriju ovaj nivo napunjenosti nije dobar sa aspekta životnog veka baterije. Takođe, stalno dopunjavanje baterije izaziva i njeno često zagrejavanje, što takođe nije povoljno. Generalno, na ovaj način nećete značajno skratiti životni vek baterije ali će imati uticaja.


napunjena baterija na mobilnom telefonu

Koliko je važno formiranje baterije?

Gotovo svima je poznat termin formiranje baterije telefona. Obično je bio neophodan korak kada kupite novi telefon, odnosno punjenje baterije novog telefona. To je proces kontrolisanog punjenja koji je obezbeđivao maksimalan kapacitet baterije. Izvodi se tako što se baterija 3 puta puni po 12 sati, sa kompletnim pražnjenjem između punjenja. Kao što smo rekli baterije koje su se nekada koristile, nikl-kadmijumske i nikl- metal-hidrid imali su lošu osobinu da usled nekontrolisanog punjenja „zaborave“ maksimalni kapacitet. kod njih je punjenje baterije za mobilni prvi put bio obavezan kako bi se uspostavio maksimalan kapacitet. Litijum-jonske baterije nemaju taj problem tako da kod ovih baterija nije potrebno formiranje baterije. Vidimo na kraju da odgovor na pitanje kako produžiti vek baterije telefona i nije tako jednostavan. Sastoji se od niza postupaka koji će usporiti propadanje baterije i na taj način produžiti vek trajanja baterije.

Related articles