Kako radi kontaktor?

22/09/2019 Kako radi? 25507 Views
Kontaktori su elektromagnetni prekidači koji uključuju i isključuju potrošače velike snage. Pogledajte kako oni to rade.

Neki potrošači u domaćinstvima, a naročito u industriji, se mogu pohvaliti izuzetno velikom električnom snagom. Ova velika snaga podrazumeva i veliku struju napajanja. Ukoliko želimo da isključivom takve potrošače potreban nam je prekidač. Zbog velikih struja koje treba da se prekinu ovaj prekidač zaista mora da bude robustan. Sigurno da ne želite ovakav prekidač da dirate rukama ili možda na mestu odakle isključujete ove potrošače i nemate prostora za takve velike prekidače. Ovde Vam u pomoć dolaze kontaktori kao Vaši posrednici u isključivanju velikih potrošača.


kontaktor

Kontaktor najslikovitije možemo predstaviti kao električni prekidač koji se nalazi u kolu velikih potrošača kao što su motori ili grejači velike snage. Ovaj prekidač se kontroliše pomoću male  komandne struje. Uključivanje i isključivanje komandne struje može se vršiti ručno na nekom prekidaču male snage ili nekim drugim putem, preko tajmera ili slično.


šema kontaktora

Kontaknori najčešće mogu da prekidaju više strujnih kola istovremeno. Tako da, naprimer, tri kontakta mogu da prekinu tri faze koje napajaju trofazni motor, ili trofaznu TA peć, istovremeno. Na samom kontaktoru je obeležena šema kontakata u samom kontaktoru. Primer na slici ima čak 4 radna kontakta. Pri proticanju komandne struje u kratku vezu se dovode, odnosno zatvaraju se kontakti 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8. Sa oznakama A1 i A2 su obeleženi kontakti za povezivanje provodnika za komandnu struju kojom se aktivira elektromagnet u kontaktoru. Kontaktor na slici nije velike snage, može da prekida struju do 25A i predviđen je za montažu u razvodnoj kutiji u stanu ili kući.


povezivanje kontaktora

Priključivanje kontaktora na električnu mrežu je krajnje jednostavno. U stezaljke obeležene sa A1 i A2 dovedemo provodnike faze (crno) i nule (plavo) kroz koje protiče kontrolna struja. Na neke od kontakata od 1 do 8 dovodimo fazni provodnik od napajanja (braon) a na njemu parni kontakt dovodimo provodnik koji je spojen sa potrošačem.


dremel 4300

Da pogledamo unutar kontaktora šta se to dešava i kako on to radi. U tome će nam pomoći multifunkcionalni alat Dremel 4300 i rezni alat koji nosi oznaku SC476 i koji je namenjen sečenju plastike.


princip rada elektromagneta

Glavni deo kontaktora je elektromagnet. On se sastoji od namotaja bakarne žice na metalnom jezgru. Kada struja teče kroz namotaje oko elektromagneta se stvara magnetno polje koje privlači metalnu kotvu.


princip rada kontaktora

Na slici vidimo da je metalno jezgro ili kotva čvrsto spojena sa radnim kontaktima. Ukoliko kroz kalem ne protiče komandna struja metalno jezgro, unutar kalema, je u svom krajnjem položaju a opruga drži kontakte razdvojenim. Usled otovrenih kontakata struja ne može da teče prema potrošaču (na slici obeleženo crnom strelicom)


princip rada kontaktora

Kada pustimo komandnu struju kroz namotaje elektromagneta (na slici predstavljno plavim strelicama) stvara se takvo magnetno polje koje uvlači kotvu unutar kalema (predstavljeno crvenom strelicom). Ova sila je dovoljno velika da savlada otpor opruge koja drži kontakte otvorene i kontakti se zatvaraju. Ovo omogućava nesmetan protok struje prema potrošaču (predstavljeno crnim strelicama). Kalem mora konstantno da bude napajan da bi kontakti bili zatvoreni.


princip rada kontaktora

Kada se prekine protok komandne struje kroz navoje elektromagneta, on više ne privlači metalnu kotvu. Pod dejstvom opruge kotva se vraća u prvobitan položaj povlačeći pokretne kontakte. Razdvajanjem kontakta prekida se protok struje ka potrošaču.


kontakti

Konstrukciji kontakata se poklanja velika pažnja jer oni prekidaju velike struje i pri tome može doći do stvaranja velike toplote. Obično se kontakti izrađuju od legure srebra i kositra. Ovu leguru karakteriše velika otpornost na zavarivanje i eroziju.

Related articles