Kako radi prebacivač česma-tuš?

24/12/2019 Kako radi? 20289 Views

Verovatno se svako od nas nekada zapitao kako radi prebacivač česma-tuš koji postoji u gotovo svakom kupatilu. Ovaj mali dodatak svakoj česmi iznad kade ili tuš kabine.


Potreban alat: klešta

Potreban materijal:


kako radi prebacivač česma-tuš

Pre nego što objasnim princip rada ovog prebacivača pokazaćemo kako se on demontira. Ovo može da bude korisno ukoliko treba da izvršite neku popravku na ovom prebacivaču. Pre demontaže samog prebacivača potrebno je ukloniti crevo za tuš.


kako radi prebacivač česma-tuš

Uglavnom je crevo moguće odvrnuti rukom, a ako to nije moguće poslužite se kleštima, ali pazite da ne izgrebete glatke površine.


kako radi prebacivač česma-tuš

Navoj na kome je bilo crevo za tuš takođe se može i treba demontirati. Za ovo je potrebno imati odgovarajući imbus ključ


demontaža prebacivača česma - tuš

Ako ne posedujete imbus možete pokušati da ovo uradite i kleštima. Pažnja! Ako kleštima prejako stegnete navoj on se može deformisati i može se desiti da više ne možete da zavrnete crevo tuša. Iz tog razloga pre nego što klještima uhvatite navoj, obmotajte ga nekom tkaninom, a najbolje brusnim papirom (šmirgl papir), grubim delom okrenutim ka navoju.


demontaža prebacivača česma - tuš

Na ovaj način ćete sprečiti oštećenja navoja, ali i pored toga budite veoma pažljivi pri odvijanju i vodite računa da klješta dobro i čvrsto naležu i da prilikom odvijanja ne proklizavaju.


demontaža prebacivača česma - tuš

Sada je još potrebno da odvrnete rukohvat prebacivača kako bi ste oslobodili i izvadili osovinu na kojoj se nalaze gumice.


demontaža prebacivača česma - tuš

Klještima uhvatite i držite maticu koja se nalazi sa donje strane, a za to vreme rukom odvrnite rukohvat prebacivača.


prebacivač česma-tuš

Sada možete izvaditi osovinu.


delovi prebacivača česma - tuš

Izgled osovine sa gumicama.
1-Gumica koja sprečava curenje oko osovine prebacivača.
2-Povratna opruga.
3-Gumica prebacivača. Dešava se da ako na gumici ima kamenca ona ne naleže dobro i dolazi do toga da ako ste prebacivač prebacili u položaj česma voda pored toga što curi iz česme pomalo curi i sa tuša. Ovaj se problem rešava jednostavnim uklanjanjem nečistoća sa gumice.


princip rada prebacivača česma-tuš

Skica prikazuje položaj osovine u trenutku kada je prebacivač prebačen u položaj “česma”.


princip rada prebacivača česma-tuš

Prebacivač u položaju “tuš”. Ovo je i odgovor na pitanje sa početka teksta kako radi prebacivač česma-tuš.

Related articles