Kako ubodnom testerom iseći krug

15/12/2019 Procedure 4960 Views

Ubodna testera je alat koji dosta “uradi sam” majstora ima u svojoj garaži ili radionici. Dva osnovna razloga za to su univerzalnost primene ovog alata i niska cena. Uvek kada su ovakvi faktori odluke govorimo o amaterski primenljivom ali nedovoljno preciznom alatu.


Potreban alat: ubodna testera, šrafciger

Potreban materijal: lesonit


ubodna testera

To je slučaj i sa ubodnom testerom. Međutim, korišćenjem jednostavnih pomagala njena preciznost može se znatno povećati. U ovoj foto priči objasnićemo kako se ubodnom testerom može iseći pravilan krug.


komad lesonita

Korišćenjem testere bez pomagala znamo da dobijamo manje ili više krivudav rez bez obzira koliko se trudili da pratimo obeleženu liniju i da po njoj sečemo. Da bi dobili savršeno kružni rez treba uraditi sledeće: pripremite komad lesonita ili iverice dužine jednake poluprečniku kruga koji planirate da sečete.


ušrafljivanje šrafa u lesonit

Za podlogu koju planirate da sečete pričvrstite pripremljeni komad lesonita jednim šrafom, koji šrafite u centru kruga koji sečete. Šraf ne šrafite u samu ivicu lesonita već ga uvučete za polovinu širine stope ubodne testere.


lesonit

Kada ste zašrafili šraf proverite da li se lesonit pomera oko njega i da li prati kružnu liniju po kojoj treba da sečete (ivica lesonita treba da bude odmaknuta od linije po kojoj sečete za polovinu širine stope ubodne testere)


isecanje kruga ubodnom testerom

Kada ste se uverili da će vaše pomagalo voditi testeru u pravom smeru uključite testeru, prislonite je uz pomagalo i polako pomerajte napred testeru zajedno sa pomagalom.


isecanje kruga ubodnom testerom

Da se ne bi desilo da oštetite površinu materjala koja će se kasnije videti, pre sečenja okrenite univer koji sečete naopako (licem prema dole). Ovo zbog toga jer su zubi testere uvek okrenuti prema gore i krzaju samo gornju površinu materjala dok je rez na donjoj površini ravan. Predlažemo da ovo proverite na komadu univera koji vam nije potreban pa tek onda pristupite sečenju.


isecanje kruga ubodnom testerom

Kada ste završili sečenje odstranite odsečeni deo, a materijal koji ste sekli…


isecanje kruga ubodnom testerom

…okrenite “na lice” kako bi ste proverili da li je rez dobar. U našem slučaju rez je savršeno kružnog oblika, a krzanje materjala je bilo minimalno. veliku ulogu u sprečavanju krzanja materjala ima i izbor testere.

Related articles