Kako zatvoriti staru doznu

16/05/2018 Procedure , Saveti 5063 Views
Ponekada pri renoviranju neka dozna u zidu postane suvišna. Evo načina kako da je zatvorite ali da ipak nekada u budućnosti možete da računate na nju.

Ponekada prilikom renoviranja i izmeštanja stare električne instalacije neka dozna ostane bez funkcije. Svakako, u tom slučaju, možete da izbijete plastičnu doznu i zazidate otvor u zidu.


Potreban alat: špahtla, gleterica

Potreban materijal: Gips, stare novine


rupa od dozne u zidu

Ipak, pri nekoj budućoj adaptaciji možda bi Vam baš ta dozna bila veoma korisna. Da ne bi tom prilikom ponovo štemali zid, evo rešenja koje omogućava da zatvorite doznu ali i, po potrebi, da je otvorite u budućnosti.


postavljanje zgužvanog papira u otvor dozne

Postupak je krajnje jednostavan. Za početak Vam treba list starih novina (ili, ako ste skloni šalama, papir sa porukom za onoga ko će, mnogo godina kasnije, da otvori ovu doznu… ), zgužvajte ga i ugurajte u doznu.


zgužvani papir u otvoru dozne

Sabijte ga toliko da između papira i ivice dozne ostane prostor dubine oko 1 do 1.5 cm.


nanošenje gipsa u otvor dozne

U daljem postupku ćete napuniti taj prostor gipsom. Za ovu priliku mogu da posluže i drugi vezivni materijali koji su na bazi gipsa. U svakom slučaju gips najbrže stvrdnjava tako da ne morate mnogo da čekate kako bi nastavili sa poslom.


zatvorena rupa od dozne

Kada ste popunili prazninu iznad papira uzmite gletericu i njome poravnajte nivo gipsa sa okolnim zidom. I to je to. Preko ovoga ide gletovanje i farbanje. Mesto gde je bila dozna nećete moći da prepoznate. Jedino kako možete da otkrijete gde je bila dozna (ako nekada želite da je ponovo aktivirate) je kuckanje. Ispod gipsa je dozna šuplja i pri kuckanju daje drugačiji zvuk.

Related articles