Kanap od plastične flaše

25/12/2019 Improvizacije 2656 Views

Plastična ambalaža se danas izuzetno često koristi i svakodnevno smo u situaciji da bacamo bar po nekoliko iskorišćenih plastičnih flaša. S obzirom na to da smo svi svesni posledica koje po našu okolinu ima velika količina plastičnog otpada stalno se pronalaze novi načini kako bi se što više puta ovi plastični materjali koristili, a što manje dospeli na deponije. Jedan od načina je da napravite kanap od plastične flaše.


Potreban alat: šrafciger, bušilica

Potreban materijal: podloške, šrafovi, skalpel sečivo


noš skalpela, dva šrafa i podloške

U ovoj foto priči pokazaćemo vam kako da napravite jednostavno pomagalo koje vam omogućava da napravite prilično jak kanap-vezivo od plastične flaše nakon što ste iskoristili njen sadržaj. Kanap dobijen na ovaj način možete koristiti za druge uradi-sam projekte ili u domaćinstvu gde god vam je potreban. Sve što je potrebno za izradu kanapa od plastične flaše prikazano je na slici: šrafovi, podloške i sečivo skalpela.


dve podloške i nož skalpela

Za početak potrebno je da odredimo mesta za rupe za šrafove. To ćemo uraditi na taj način što postavimo sečivo skalpela na dve podloške kao što je prikazano na slici i obeležimo gde je potrebno izbušiti pilot rupe za šrafove u podlozi.


bušenje iverice

Uklonimo podloške i bušilicom izbušimo pilot rupe na obeleženim mestima. Odabraćemo burgiju debljine kao i debljina šrafa merena između navoja.


ušrafljivanje šrafa u ivericu

Sada vratimo podloške, naslažemo ih onoliko koliko želimo da kanap od plastične flaše bude debeo. Nakon određivanja debljine postavimo sečivo skalpela, a preko njega još jedan par podloški koji će ga držati na mestu. Sada postavimo šrafove u pilot rupe i šrafcigerom dobro pritegnemo.


pravljenje kanapa od plastične flaše

Naš uređaj za izradu kanapa od plastične flaše je gotov. Sada odsecite dno plastične flaše i zasecite jednu ivicu par santimetara. Postavite flašu na uređaj, provucite zasečeni deo ispod sečiva tako da gamožete vući. Sada je dovoljno da jednom rukom vučete zasečeni deo, a drugom da flašu pritiskate odozgo na dole i lagano okrećete.


pravljenje kanapa od plastične flaše

Na taj način dobijate kanap od plastične flaše.

Related articles