Kombinovani lenjir

04/03/2018 Alati i materijali 6741 Views
Kombinovani lenjir je alat jednostavne konstrukcije koji može da zameni više mernih instrumenata. Pročitajte od čega se sastoji, čemu služi i kako se koristi.

Kombinovani lenjir je alat jednostavne konstrukcije koji može da zameni više mernih instrumenata. Ovaj korisni merni instrument bi trebao svaki Uradi Sam majstor trebao da ima u svojoj zbirci alata. Pogledajte od čega se sastoji, čemu služi i kako se koristi.


Kombinovani lenjir

Kombinovani lenjir ima jednostavnu konstrukciju čije korišćenje je, na prvi pogled, intuitivno. Ipak, pogledajte sve mogućnosti ovog instrumenta kako bi potpuno iskoristili njegove prednosti.


Stari kombinovani lenjir

Iako ovaj alat ima moderan izgled on nije tako mlad. Konstruisao ga je Laroj Staret 1879 godine. Od tada ih je napravljeno na milione i spada u grupu najkorišćenijih alata za merenje i obeležavanje.


glava kombinovanog lenjira

Kombinovani lenjir se sastoji od samo nekoliko delova. Jedan od najvažnijih je, naravno lenjir. Lenjir je izrađen tako da se ne savija. Kod kvalitetnijh kombinovanih lenjira izrađen je od kaljenog čelika, a brojevi i skala su urezani.


Glava kombinovanog lenjira

Drugi deo kombinovanog lenjira se naziva glava ili nakovanj. Glava se koristi u kombinaciji sa lenjirom ali se može koristiti i sama.


Igla za obeležavanje

Na glavi se nalazi zavrtanj uz pomoć kog se fiksira lenjir. Upravo je ova inovacija doprinela velikoj popularnosti kombinovanog lenjira.


Drvo obeleženo iglom za obeležavanje

U glavi kombinovanog lenjira se nalazi posebna igla za obeležavanje linija.


Drvena letvica

Prednost korišćenja igle u odnosu na grafitnu olovku je uprvom redu preciznost. Igla ostavlja mnogo tanju liniju u odnosu na grafitnu olovku.  Trag grafitne olovke je sklon razmazivanju, naročito ukoliko radite na otvorenom prostoru. Urezana linija ne može da se obriše.


Libela na glavi kombinovanog lenjira

Ugrađena libela u glavi kombinovanog lenjira omogućava proveru horizontalnosti i vertikalnosti nekih površina.


Određivanje pravog ugla uz pomoć kombinovanog lenjira

Kako se koristi i čemu služi? Kombinovani lenjir može da se koristi za proveru pravog ugla, unutrašnjeg i spoljašnjeg, kao i klasični ugaonik.


Merenje dubine kombinovanim lenjirom

Mogućnost da se menja dužina kraka omogućava korišćenje kombinovanog lenjira u situacijama gde klasični ugaonik nije od koristi.


određivanje ugla od 45 stepeni pomoću kombinovanog lenjira

Za proveru pravog ugla koristi se strana glave koja je pod 90⁰. Druga strana glave je pod 45⁰ u odnosu na lenjir. U stolariji se ugao 45⁰ često pojavljuje (kod uramljivanje slika, gerovanje…). Proveravanje ugla od 45⁰ se radi kao što je prikazano na slici.


Merenje dubine kombinovanim lenjirom

Proveravanje dubine. Korišćenjim kombinovanog lenjira kao na slici može se meriti dubina. Veoma korisna stvar kod provere pera kod spoja čep-rupa.


merenje kombinovanim lenjirom

Možda još korisnija primena merenja dubine je kod preciznog određivanja dubine glodanja glodalicom, kao što je prikazano na slici.


Obeležavanje kombinovanim lenjirom

Crtanje linije paralelne ivici. Ova radnja se često ponavlja u slolariji. Ukoliko nemate poseban alat za ovu svrhu obeležili bi dve ili više tačaka na istoj udaljenosti od ivice, a zatim pomoću lenjira povezali ove tačke i dobili liniju paralelnu sa ivicom. Pomoću ovog alata taj posao je brz i precizan. Naslonite glavu kombinovanog lenjira na ivicu, postavite olovku na vrh lenjira, kao na slici i klizite duž ivice. Paralelna linija na zadatom rastojanju je izvučena u jednom potezu.


Merenje horizontalnosti neke površine je krajnje jednostavno. Dovoljno je prisloniti glavu kombinovanog lenjira uz neku površinu i proveriti da li se balončić, na libeli, nalazi između dve linije.


Provera vitopernosti uz pomoć kombinovanog lenjira

Kako je već rečeno lenjir je izrađen tako da se savija. Zahvaljujući ovoj njegovoj osovini može poslužiti kod provere vitopernosti sranice, odnosno kod kontrole poravnatosti stranice.


Kombinovani lenjir

Kada kupujete ovaj alat potrudite se da odaberete najkvalitetniji. Veći kvalitet donosi veću preciznost, što je i namena mernog alata. Obzirom da se ovaj alat kupuje jednom u životu cena ne bi trebala da bude odlučujući faktor.

Related articles