Krimpovanje

12/05/2018 Alati i materijali , Procedure 12839 Views
Krimpovanje je postupak kojim se na krajeve telefonskog ili mrežnog kabla montiraju specijalni konektori. Evo kako da to sami uradite po principu Uradi Sam.

Konektori koji se postavljanju na razne komunikacione kablove postupkom krimpovanja su postali standard. Pre ili kasnije ćete se pojaviti potreba da postavite neki od ovih konektora na kabl, pogledajte postupak kako se to radi.


Konektori

Postoje tri vrste konektora koji se koriste. RJ45 se koristi pri pravljenju kabla za kompjuterske mreže. RJ12 ćete mnogo češće videti. Imaju ga svi telefoni novije generacije. RJ11 takođe možete naći na telefonu. Najčešće se ugrađuje na kabl koji vodi do slušalice. Bez obzira na tip i veličinu konektora oni se na isti način montiraju na kabl. Taj proces se zove krimpovanje.


klešta za krimpovanje

Da bi bili Sam Svoj Majstor za krimpovanje  će Vam trebati poseban alat.


glava klešta za krimpovanje

Zavisno od modela, sa njima se mogu krimpovati jedan, dva ili sva tri tipa konektora. Na slici vidite model koji raspolaže sa tri rupe različite veličine prilagođene veličini sva tri konektora.


Skidanje izolacije sa kabla pomoću klešta za krimpovanje

Najpre ćete sa kabla skinuti omotač u dužini otprilike 6 mm. To možete da uradite sa posebnim dodatkom na kleštima za krimpovanje koji automatski skida dovoljnu dužinu omotača kabla. Na slici, možete videti dodatak koji skida omotač ukoliko je kabl okrugli i pored toga dodatak kojim je moguće seći kabl.


skinuta izolacija sa kabla

Kod telefonskog kabla, kada skinete izolacioni omotač, videćete četiri žice iako se za upotrebu telefona koriste samo dve. Pravilo je da se koriste samo srednje dve, znači u ovom slučaju crvena i zelena. U konektoru će one biti dve srednje kao i u samom kablu.


nameštanje konektora na kabl

Pre nego što stegnete konektor kleštima, odnosno krimpujete, proverite da li ste dobro skinuli izolaciju. Spoljašnji omotač u konektor mora da ulazi u dužini oko 5 mm. Sama konstrukcija konektora je takva da ćete bez problema ugurati provodnike unutra i to željenim redosledom.


postavljanje konektora u klešta za krimpovanje

Odaberite odgovarajuću rupu na kleštima za krimpovanje i postavite u nju konektor


krimpovanje

Zatim ubacite kabl


Krimpovanje

I snažno stegnite klešta. Ovim ste u svaki provodnik zabili po jedan lim koji će biti kontakt. Njih možete videti sa prednje strane konektora. Istovremeno ste slomili jednu plastiku koja je učvrstila sam kabl u konektoru čime je sprečeno izvlačenje kabla iz konektora.


postavljen konektor na kabl

Izgled konektora na kablu je prikazan na slici. I to je krimpovanje

Related articles