Kuhinjska jednoručna baterija curi

28/12/2019 Popravke 11225 Views

Kuhinjska jednoručna baterija curi. Ovaj kvar može da popravi svaki Uradi Sam majstor. Evo kako.


Potreban alat: Rocangle, manji šrafciger, klešta, (imbus ključ)

Potreban materijal: mešač za jednoručnu bateriju


kuhinjska jednoručna baterija curi

Pre početka rada obavezno zavrnite ventil! Ventil se obično nalazi u blizini česme i izgleda kao na slici


ventil

Na ventilu postoji zaštitna ukrasna maska koju je potrebno skinuti da bi se pristupilo ventilu. U većini slučajeva može se odvrnuti rukom, ali ako je potrebno upotrebite rocangle. U tom slučaju ukrasnu masku ventila obmotajte parčetom deblje tkanine kako rocangle nebi oštetile površinski sloj metala.


ventil

Skinuli smo zaštitnu masku i stigli do ventila. Podesnim ključem zavrnite ventil do kraja (ne treba stezati previše) i proverite da li je voda prestala da teče na česmi. 
Neke ukrasne maske ventila imaju na sebi zarez takav da odgovara ventilu pa Vam klešta u tom slučaju nisu potrebna. Samo postavite zarez ukrasne maske na ventil i zavrnite ga.


kuhinjska jednoručna baterija

Sada je potrebno skinuti ručicu. Ispod oznake za toplu i hladnu vodu (okrugla plastika pola plava pola crvena) nalazi se šraf kojim je ručica pričvršćena. Tanjim šrafcigerom pažljivo uklonite plastičnu oznaku. (Šrafciger stavite između plastike i metala i pažljivo podignite jedan kraj plastične oznake. Isto uradite na još nekoliko mesta i plastika će ispasti iz ležišta).


rastavljanje kuhinjske jednoručne baterije

Kroz otvor koji je ostao posle vađenja plastične oznake vidi se zavrtanj kojim je pričvršćena ručica. Proverite da li je šraf ravan, krstasti ili imbus i odvijte nekoliko krugova odgovarajućim odvijačem (šraf ne morate odvijati skroz), i lagano povucite ručicu vertikalno gore.


sinuta ručica sa kuhinjske jednoručne baterije

Ručica je skinuta. Odvrnite zaštitnu masku.


sinuta ručica sa kuhinjske jednoručne baterije

Skinuta je i zaštitna maska. Pripremite rocangle


odšrafljivanje prstena na kuhinjskoj jednoručnoj bateriji

Podesite rocangle tako da njima možete čvrsto uhvatiti i odvrnuti mesinganu maticu. Funkcija ove mesingane matice je da fiksira mešač.


kuhinjska jednoručna baterija curi

Kada ste maticu dovoljno popustili rocanglama možete je dalje odviti rukom.


delovi kuhinjske jednoručne baterije

Poželjno je da skinute delove da poređate onako kako ste ih skidali da bi pri montaži znali redosled.


kuhinjska jednoručna baterija curi

Sada možete izvaditi mešač. Poželjno je da je ponesete kada budete kupovali novi jer postoji više sličnih varijanti.


kuhinjska jednoručna baterija curi

Nabavili ste novi mešač! Na česmi postoje dva udubljenja, a na mešaču dva ispupčenja koja se moraju poklopiti pri stavljanju nove baterije. Dalje znate i sami…preko stavljene nove baterije zavrnite mesinganu maticu i pritegnite je rocanglama, sada zavrnite zaštitnu masku, postavite ručicu i pričvrstite je zavrtnjem.Vratite plastičnu oznaku za toplu i hladnu vodu. Odvrnite ventil i isprobajte da li sve funkcioniše kako treba. Ako je sve u redu zavrnite ukrasnu masku ventila spakujte alat i uživajte!


mešač kuhinjske jednoručne baterije

Ako vas zanima kako mešač kada se rasklopi možete i to uraditi ali rezervnih delova od kojih se sastoji nema u prodaji pa je mala verovatnoća da se kvar otkloni na ovaj način.


kuhinjska jednoručna baterija curi

I to je to. Problem kuhinjska jednoručna baterija curi više ne postoji. Kada ste sve delove vratili na svoje mesto, pustite vodu i uživajte u plodovima svog rada

Related articles