Matematika uz igru

04/01/2020 Za decu 2489 Views
Matematika je često teška za decu i kao takva neprihvatljiva. Međutim ako se kombinuje kroz igru onda više nije tako strašna. Evo baš jedne takve igre.

Ovo je ustvari samo još jedna mogućnost da se deci matematika predstavi na jednostavniji način. Često deca imaju odbojnost prema učenju matematike zato što im je ona teško prihvatljiva. Ako im se predstavi na neki drugi način, kroz takmičenje ili sl. učenje je mnogo lakše a strah od matematike nestaje. Ova metoda se može koristiti i za učenje slova. Tako što ćete napisati reč a dete nacrtati predmet koji reč označava ili obrnuto. Uključite decu u pravljenje ovih šablona, i to je deo igre, odnosno učenja.


Potreban alat: makaze ili skalpel

Potreban materijal: papir


Beli papir sa odštampanim brojevimaOvde mogu biti ispisane i reči a deca da nacrtaju predmete koji su zadati ili obrnuto

Za ovaj projekat potreban Vam je samo papir. Na njemu odštampajte ili napišite neke matematičke zadatke, sabiranje, oduzimanje, množenje… na desnoj polovini stranice, kao na slici. Crtama odvojite postavljene matematičke zadatke.


Sečenje belog papira makazama

Sada uz pomoć makaza ili skalpela isecite papir po linijama koje ste prethodno ucitali ali samo do sredine papira. To će biti budući „prozori“ u koje će deca, kasnije upisivati rezultate.


Presavijanje belog papira na pola

Na kraju potrebno je samo još da presavijete papir po sredini kako je prikazano na slici i sve je spremno.


Beli papir sa brojevimaCrtanjem predmeta koji predstavljaju zadani broj razvija se kreativnost kod dece

Kako radi matematika uz igru? Vrlo prosto dete treba da izračuna matematički zadatak a zatim da otvori „prozorčić“ i upiše rezultat. Veoma je korisno a i zabavno da dete pored broja nacrta neki predmet koji predstavlja taj broj. U konkretnom primeru za br. 5 smo nacrtali šaku sa pet prstiju. Na ovaj način dete povezuje brojeve sa njemu već poznatim stvarima iz okruženja. Time se kod njega podstiče razumevanje brojeva a time i matematike.

Related articles