Monofazna utičnica

07/08/2018 Procedure 9284 Views
Ovakva vrsta utičnica je retka i može se naći još samo kao deo neke stare instalacije. Principijelno je ista kao šuko utičnica samo što nema zaštitni provodnik.

Monofazne utičnice je sve teže naći u upotrebi. Već dugo vremena nije standard i ne ugrađuje se, može se još samo naći kao deo neke stare instalacije. Ipak, možda ćete imati potrebu da je negde montirate, pogledajte kakva je ta monofazna utičnica.


Potreban alat: probna lampa

Potreban materijal:


Dva provodnika u dozni

Za razliku od utičnice sa uzemljenjem takozvane šuko utičnice, koja ima tri provodnika, monofazna utičnica ima samo dva. Fazni i nulti provodnik. Osim toga, u osnovi, radi se o istoj stvari. Ovakva vrsta utičnica je retka i može se naći još samo kao deo neke stare instalacije.


monofazna utičnica vezana na provodnike

Monofazna utičnica raspolaže sa dve stezaljke sa šrafovima. Na njih je potrebno učvrstiti raspoloživa dva provodnika, jedan fazni provodnik i jedan nulti provodnik. Raspored provodnika na šrafovima nije bitan.


Fiksiranje monofazne utičnice u dozni

Postavite monofaznu utičnicu na zid i pričvrstite stezajući šrafove na prednjoj strani.


Provera napona na monofaznoj utičnici

Uključite automatski osigurač i proverite ispravnost monofazne utičnice probnom lampom. Ukoliko ona svetli na jednom od kontakata, dobro ste povezali monofaznu utičnicu.


monofazna utičnica

Sa prednje strane uočljiv je nedostatak limova na monofaznoj utičnici koje poseduje šuko utičnica.

Related articles