Montaža kuhinjske kante za smeće

01/01/2020 Procedure 8509 Views

Stigla je nova kanta za smeće za svoju novu kuhinju i još samo da je postavite i kuhinja je gotova. Bacate pogled u uputstvo…Uputstvo je izgleda pravljeno za inženjere i naučnike! Ne brinite…jako je jednostavno…pogledajte…


Potreban alat: Šrafciger, bušilica, burgija

Potreban materijal: šrafovi


kuhinjska kanta za smeće

Najvažnija stvar na početku je da kupite ovakvu kantu koja se montira na vrata kuhinjskog elementa na kojem se nalazi sudopera. Ugradnjom ovakve kante se iskorišćava prostor ispod sudopere koji obično nema neku posebnu funkciju.


podešavanje visine kuhinjske kante za smeće

Podešavanje visine. Kantu prislonite na vrata kuhinjskog elementa i otvorite poklopac. Pomerajte kantu dole ili gore sa otvorenim poklopcem sve dok ne nađete položaj u kome se poklopac nesmetano otvara. Vodite računa da poklopac pri otvaranju ne udara u neki deo kuhinjskog elementa.


obeležavanje rupa za kuhinjsku kantu za smeće

Sada pritisnite nosač uz stranicu kuhinjskog elementa, sklonite kantu i obeležite rupe za šrafove.


nosač kuhinjske kante za smeće

Ako je potrebno nosač možete pomeriti levo ili desno tako da ga što više približite vratima elementa. Najbolje je da nosač bude udaljen od ivice elementa oko 5 do 10 milimetara jer na tom mestu sigurno neće smetati vratima da se potpuno zatvore, a omogućava da kanta prilikom otvaranja vrata maksimalno izađe iz kuhinjskog elementa čime ste obezbedili pristupačnost. Bušilicom probušite pilot rupe za šrafove na mestu koje ste obeležili i pričvrstite šrafovima gornji nosač kao na slici. Prečnik burgije treba da odgovara debljini šrafa mereno između navoja.


nosač kuhinjske kante za smeće

Donji nosač. Prislonite kantu na gornji nosač, donji nosač postavite na njegovo mesto na kanti, proverite da li kanta stoji vertikalno i kroz rupe za šrafove donjeg nosača obeležite mesta na kojima ćete bušiti rupe za šrafove. Probušite rupe za šrafove na mesu koje ste obeležili i pričvrstite šrafovima donji nosač.


montaža kuhinjske kante za smeće

Postavite kantu na nosače.


podešavanje kuhinjske kante

Otvorite vrata kuhinjskog elementa. Postavite treći klizni nosač u žljeb kroz koji će se kretati. Postavite ga u položaj kao na slici i obeležite rupe za šrafove.


montaža kuhinjske kante

Probušite rupe za šrafove na mesu koje ste obeležili i uz pomoć šrafcigera, pričvrstite klizni nosač.


montirana kuhinjska kanta

Postavite kantu na sva tri nosača i proverite da li se vrata kuhinjskog elementa potpuno mogu zatvoriti i otvoriti. Ako je tako sve ste montirali kako treba. Ostaje još da podesite poklopac da se sam otvara i zatvara.


montirana kuhinjska kanta

Na kraju kanapa koji ste dobili vežite čvor koji ne može da prodje kroz rupu na poklopcu kante. Provucite kanap kroz rupu na poklopcu tako da čvor ostane sa donje strane poklopca.


montirana kuhinjska kanta

Metodom pokušaja pronađite mesto na unutrašnjoj strani kuhinjskog elementa na koje treba da pričvrstite kanap da bi se omogućilo automatsko podizanje i spuštanje poklopca kada se vrata otvaraju i zatvaraju. Ovo možete proveriti tako što će te prstom pritisnuti kanap uz stranicu kuhinjskog elementa, a onda otvoriti i zatvoriti vrata na kojima se nalazi kanta. Gledajte šta se dešava sa poklopcem. Da li se maksimalno podigne kada su vrata otvorena, a spusti kada su vrata zatvorena. Sve dok ne bude tako menjajte mesto pričvršćivanja kanapa kao i njegovu dužinu dok ne postignete ono što želite. Kada ste pronašli odgovarajuće mesto, obeležite ga i tu zašrafite šraf tako da viri 5 do 10 milimetara. Sada vežite kanap za šraf ali vodite računa da ne promenite dužinu kanapa u odnosu na onu koju ste utvrdili kao odgovarajuću. Posle vezivanja kanapa proverite da li sve funkcioniše kako treba. Nova kanta za smeće je na svom mestu.

Related articles