Montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

01/01/2020 Procedure 2740 Views

Montaža elemenata na zid, kao što je šipka za kuhinju na koju se mogu zakačiti korpe i kuke za kuhinjske potrepštine, je čest poduhvat uradi sam majstora. Pogledajte kako se izvodi montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica


Potreban alat: Bušilica, burgiješrafciger, čekić

Potreban materijal: Kuhinjski nosači, šrafovi, tiplovi


kuhinjski nosači korpi i kukica

S druge strane od pravilnog pozicioniranja rupa za šrafove zavisi i uspeh celog poduhvata, jer u slučaju da šipka nije vodoravna ili da nije u ravni sao ostalim šipkama (elementima) u setu, lep estetski doživljaj će izostati.


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Za početak odredimo okvirni položaj elementa. Metrom odmerimo rastojanje između elemenata, a nakon toga fino podešavanje vodoravnog položaja obavimo libelom.


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Proveru, da li su svi elementi tačno jedan iznad drugog takođe možemo izvršiti libelom. Na taj način smo sigurni da i “na oko” nakon ugradnje elemenata ni jedan od njih neće “štrčati” ni vertikalno ni horizontalno. 


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Nakon određivanja položaja elementa, obeležimo mesta na kojima je potrebno izbušiti rupe za tiplove i šrafove.


bušenje rupe u zidu zu pomoć bušilice

Za trenutak uklonimo element i na obeleženim mestima bušilicom izbušimo rupe burgijom odgovarajućeg prečnika. Vodite računa o električnim vodovodnim i drugim instalacijama koje su plitko u zidu i ako bušite blizu njih možete ih oštetiti, a i dovesti u opasnost svoje zdravlje i život!!!


postavljanje tipla u zid

Kada ste izbušili rupe u njih postavite odgovarajuće tiplove


ukucavanje tipla u zid uz pomoć čekića

i čekićem ukucajte ih u zid.


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Sada, uz pomoć šrafcigera, postavite element koji montirate na predviđeno mesto i pričvrstite ga šrafovima. I time je završena montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Izgled gotovog elementa


montaža kuhinjskih nosača korpi i kukica

Izgled elementa sa postavljenim korpama i kukicama za kačenje kuhinjskih potrepština.

Related articles