Modularna telefonska utičnica – montaža

04/01/2020 Procedure 10011 Views

Telefonska utičnica je prilično standardni deo opreme stanova i kuća. I pored toga ima dosta nedoumica u vezi sa povezivanjem telefonske utičnice na telefonsku instalaciju, odnosno kako se montira modularna telefonska utičnica


Potreban alat: šrafciger, skalpel

Potreban materijal:


modularna telefonska utičnica

Zbog toga vam predstavljamo foto priču u kojoj ćemo Vam pokazati detaljno uputstvo, korak po korak, za montažu telefonske modularne utičnice. Sam postupak povezivanja ove utičnice je veoma jednostavan.


blankiranje provodnika

Prvo je potrebno da kabl koji dolazi do utičnice pripremite za povezivanje, odnosno blankirati ga. Skalpelom pažljivo presecite spoljni deo izolacije kabla…


kabl sa provodnicima

i uklonite izolaciju u dužini od oko 5 do 10 cm. Najbolje je da za ovo koristite tup sklapel kako slučajno ne bi oštetili i unutrašnje izolacije svakog pojedinačnog provodnika. Ovi provodnici su jako tanki tako da budite pažljivi sa zasecanjem spoljašnjeg plašta provodnika kako ne biste oštetili unutrašnju izolaciju.


blankirani provodnici

Sada na isti način uklonite izolaciju sa svakog od pojedinačnih provodnika kako bi ih spojili na utičnicu. Za telefonski signal se koriste dva provodnika pa u slučaju da znate koje su žice korišćene nije potrebno da skidate izolaciju sa sve četiri, već samo sa dve kroz koje dolazi signal.


spajanje modularne telefonske utičnice

Telefonska utičnica ima sa prednje strane 4 kontakta pomoću kojih prenosi signal od instalacije ka telefonu. Pogledajte koje boje žice vode do dva srednja kontakta i na te dve žice povežite dve žice kroz koje dolazi signal od telefonske instalacije u zidu. Na preostala dva mesta možete spojiti preostale dve žice kako ne bi slučajno napravile kratak spoj u utičnici.


modularna telefonska utičnica

Nakon što ste izvršili povezivanje, postavite utičnicu na njeno mesto u modularnoj kutiji…


modularna telefonska utičnica

…i vratite masku modularne dozne.


modularna telefonska utičnica

Telefonska modularna utičnica je montirana i spremna za korišćenje. Iako je zlatno doba fiksnog telefona odavno prošlo još uvek ovaj sistem prenosa ne treba odbaciti. Infrastruktura koja je tada služila za prenos govora danas služi za prenos podataka, odnosno internet. Iz tog razloga još dugo ćemo u upotrebi viđati priključke kao što je telefonska modularna utičnica.

Related articles