Montaža sobnog vratila

11/08/2018 Procedure 7351 Views
Vežbanjem zgibova ojačavaju se leđni mišići i mišići ruku. Već duže vremena na tržištu se mogu naći veoma elegantne sprave za vežbanje u kućnim uslovima. Dakle, put do jakih leđa i širokih ramena započinje montiranjem sobnog vratila.

Vežbanjem zgibova ojačavaju se leđni mišići i mišići ruku. Već duže vremena na tržištu se mogu naći veoma elegantne sprave za vežbanje u kućnim uslovima. Dakle, put do jakih leđa i širokih ramena započinje montiranjem sobnog vratila.


bušenje rupe u zidu zu pomoć bušilice

Najpre treba da obeležite mesta a zatim da izbušite rupe za tiplove. Preporučljivo je da rupe budu malo dublje od dužine samih ankera.


anker za beton

Obzirom da će sobno vratilo da drži čitavu Vašu težinu, preporuka je ukoliko vratilo montirate na betonski zid, da koristite ankere za beton.


anker za beton

Sistem ankerisanja koji oni koriste je veoma jednostavan ali samim tim i izuzetno efikasan. Na vrhu ankera se nalazi konusni šraf


postavljanje ankera za beton u zid

Koji se postavlja duboko u betonski zid


princip rada ankera za beton

Zavrtanjem šrafa anker se proširuje u zidu i na taj način se fiksira. Ali to nije kraj priče. Kada delujete silom da iščupate anker iz zida on se dodatno šiti i stvara otpor vađenju. Dakle što većom silom delujete da ga izvadite on se većom silom suprotstavlja tome.


postavljeni ankeri za beton u nosaču

Sada postavite ankere u rupe na sobnom vratilu


postavljanje ankera u nosač sobnog vratila

I centrirajte vratilo na zidu tako da ankeri uđu u rupe koje ste prethodno izbušili. Verovatno će trebati malo „pomoći“ da ankeri uđu do kraja. To možete uraditi prstom…


postavljanje ankera u nosač sobnog vratila

Ili čekićem


pričvršćivanje sobnog vratila na zid

Ali nemojte da kombinujete ove dve tehnike 🙂


Sada dotegnite šrafove i time fiksirajte svoju novu spravu za vežbanje.


Montirano sobno vratilo

I na kraju ostaje onaj teži deo…vežba.

Related articles