Montaža utikača bez uzemljenja

05/01/2020 Procedure 5639 Views

S vremena na vreme, prilikom kućnih popravki, imamo potrebu da zamenimo utikač. Primetićete da kod mnogih kućnih aparata postoje utikači bez uzemljenja. Obično su to aparati koji nemaju metalnih delova, kao što je plastični fen ili sl, pa ne postoji ni potreba uzemljenjem kućišta aparata. Tema ovog posta je montaža utikača bez uzemljenja.


Potreban alat: Šrafciger,  probna lampa, skalpel

Potreban materijal: utikač bez uzemljenja, dvožilni kabl


utikač i dvožilni kabl

Ovaj tip utikača se spaja na dvožilni kabl kakav se koristi kod priključenja lampi i raznih manjih potrošača na električnu mrežu.


blankiranje provodnika

Kabl na koji montirate utikač ne sme, u trenutku rada, biti povezan na električnu mrežu! Obe žile kabla treba da budu iste dužine. Kada ste ih poravnali blankirajte provodnik, odnosno skinite izolaciju sa obe žile u dužini od 5mm do 7 mm. To možete uraditi na sledeći način: skalpelom ili nožem presecite izolaciju žile – u krug oko provodnika – i svucite komad izolacije sa provodnika. Trudite se da nože ne pritiskate previše prilikom sečenja izolacije kako ne bi značajno oštetili ili presekli provodnik.


blankiranji provodnici dvožilnog kabla

Dvožilni provodnik sa pravilno skinutom izolacijom treba da izgleda kao na slici. 


rastavljanje utikača

Rasklopite utikač tako da možete da priđete električnim kontaktima za koje ćete povezati kabl. Utikač se rasklapa tako što se odvije šraf na sredini…


rastavljanje utikača

a deo sa kontaktima se izvuče iz zaštitnog omotača.


montaža utikača bez uzemljenja

Prvi korak pri montaži je da kabl provučete kroz beli zaštitni omotač i tek onda pristupite montaži. Ovaj korak se često zaboravi pa je u tom slučaju potrebno sve razmontirati i montirati ponovo posle provlačenja kabla.


montaža utikača bez uzemljenja

Kabl pričvrstite za viljuške utikača za to predviđenim šrafovima.


sklapanje utikača bez uzemljenja

U koliko ste kabl postavili na predviđena mesta preko utikača navucite beli zaštitni omotač i zašrafite šraf koji ga drži.


montiran utikač bez uzemljenja na kabl

Ovim je montaža utikača bez uzemljenja gotova. Sve što Vam preostaje da ga uključite u utičnicu i ako ste sve uradili kako treba aparat treba da radi.

Related articles