Montaža vrata na plakarima i kuhinjskim elementima

05/01/2020 Procedure 14075 Views

Napravili ste novi plakar, kuhinjski ormarić ili neki sličan deo nameštaja po sisetemu uradi sam. Ostaje Vam samo još da postavite vrata. Kakose izvodi montaža vrata, a da ona kasnije ne zapinju prilikom otvaranja i da budu paralelna sa elementima korpusa odnosno da ne stoje krivo što bi narušilo estetiku elementa?


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal:


vrata na plakaru

Pre nego što poručite metalni ram, ivericu ili bilo koji drugi materijal treba da znate da u nekim slučajevima vrata moraju biti nešto kraća odnosno uža od prostora u koji se ugrađuju kako bi se obezbedilo njihovo nesmetano otvaranje. Na primer ukoliko ugrađujete nekoliko vrata u nizu, jedna do drugih, svaka treba da budu uža za oko 5mm od prostora koji treba da zatvaraju (nekada je to samo otvor, a nekada vrata treba da pokriju i kant korpusa…vodite računa o tome da ove mere pravilno uzmete). U slučaju da vrata naležu na gornji i donji kant korpusa, nije neophodno da se njihova visina smanjuje ukoliko iznad i ispod ne postoje još neka vrata. U drugom slučaju kada vrata sa gornje i donje strane ne naležu na korpus već ulaze u njega, kao što je prikazano i u našem slučaju, potrebno je smanjiti i visinu vrata za oko 5mm.


šarka na plakaru

Za početak postavite šarke u rupe na vratima koje ste prethodno izbušili za ovu namenu i pričvrstite ih šrafovima.  Ove rupe se buše posebnim burgijama koje se nazivaju Forstner burgije. Ove burgije se izrađuju u više različitih prečnika ali za šarke se koristi prečnik 35mm. U slučaju da nemate zavidnu kolekciju alata i dovoljno iskustva preporučujem Vam da bušenje ovih rupa velikog prečnika prepustite firmi kod koje nabavljate ivericu, metalne ramove za staklo ili drugi materijal od koga planirate da napravite vrata.


montaža vrata na plakaru

Kada ste montirali sve šarke na jednom krilu, njihov drugi deo pričvrstite za korpus elementa. Ovo učinite kratkim samourezujućim šrafovima. Vodite računa da dužina šrafova bude manja od debljine materjala korišćenog za izradu korpusa kako vam šraf ne bi probio element. S obzirom na to da su vrata kraća za oko 5 mm od prostora koji je za njih predviđen, prilikom ugradnje podignite ih za oko 2,5mm kako bi ih montirali na sredinu prostora. Ovo zbog toga da bi kasnije imali mogućnost da ih fino podesimo. U ovom primeru za pomeranje vrata po vertikali za 2,5 mm koristili smo tanju knjigu koju smo podmetnuli ispod njih. Vi možete koristiti bilo šta ove debljine što vam omogućava da vrata stabilno stoje dok ih pričvršćujete šrafovima za korpus elementa.


šarka na vratima plakara

Rupe koje postoje na šarkama, a koje su namenjene za pričvršćivanje šarke za korpus elementa, proširene su da bi imali mogućnost korekcije visine vrata i posle pričvršćivanja šrafova, za oko 2mm na gore odnosno na dole. Pritegnite šrafove na svim šarkama. Ovim se završava montaža vrata i po potrebi ih treba fino podesiti tako da ivice vrata budu paralelne sa ivicama korpusa odnosno sa susednim ivicama susednih vrata.


podešavanje šarki na vratima plakara

U slučaju da se javi potreba za dodatnim finim podešavanjem, to možete učiniti na način koji je prikazan u foto priči podešavanje šarki.

Related articles