Montaža žičane police za kupatilo

05/01/2020 Procedure 4852 Views

Žičana polica za kupatilo je nezaobilazna u opremanju skoro svakog kupatila. Njena prednost je u tome što praktično ne zahteva održavanje jer se na njenim policama ne zadržava ni voda ni prašina, a sa druge strane cena joj je pristipačna i može se zameniti kada izgubi svoj prvobitni sjaj.


Potreban alat: bušilica, burgije za keramičke pločice ili metal, burgije za beton, šrafcigerčekić

Potreban materijal: šrafovi, tiplovi


žičana polica za kupatilo

S obzirom na to da se ova polica isključivo montira na keramičke pločice koje su veoma osetljive i lako mogu da napuknu, u ovoj foto priči podsetićemo vas o čemu treba da vodite računa pri montaži.


žičana polica za kupatilo

Prvo odredite mesto za montažu žičane police i obeležite gde je potrebno da probušite rupe za šrafove. 


bušenje keramičkih pločica

OPREZ PRI BUŠENJU!!! prvo proverite da li ispod mestu na kome planirate da bušite rupe za šrafove prolaze vodovodne ili električne instalacije. U koliko bušite na mestu na kome prolaze instalacije može se dogoditi da ih oštetite i da prouzrokujete sebi znatnu materjalnu štetu, pa i da ugrozite sopstveni život i zdravlje pri dodiru električnih instalacija. Kada ste se uverili da bušite rupe na mestu na kome je bušenje bezbedno, ispoštujte sledeću proceduru kako ne bi došli u situaciju da keramička pločica napukne dok je bušite. Prvo, dok ne probušite keramičku pločicu, koristite burgiju za keramičke pločice. Pločicu bušite na nižim obrtajim, i sa isključenom opcijom za bušenje betona (isključen čekić). Kada probušite keramičku pločicu promenite burgiju, uklonite burgiju za keramičke pločice, a stavite burgiju za beton, uključite čekić i bušite do potrebne dubine. Ukoliko nemate posebnu burgiju za keramičke pločice možete da koristite i običnu za beton. Proceduru smo objasnili u foto priči bušenje keramičkih pločica.


postavljanje tiplova u zid

Nakon bušenja potrebnih rupa, u njih postavite tiplove


postavljanje tiplova u zid sa keramičkim pločicama

i po potrebi ukucajte dok potpuno ne uđu u rupu. OPREZ u slučaju da ukucavate tipl čekićem – najmanji dodir čekića sa pločicom može dovesti do toga da pločica napukne. Zbog toga, u koliko je moguće, tipl u rupu postavite rukom.


montaža žičane police za kupatilo

Policu postavite na predviđeno mesto i pritegnite šrafove


montirana žičana polica za kupatilo

Montirana polica za kupatilo. Sada vam još preostaje da je popunite svojim omiljenim šamponima, sapunima, kremama i preparatima koje koristite, kako bi postala ukras vašeg kupatila.

Related articles