Naizmenični prekidač

27/08/2018 Procedure 46695 Views
Pomoću naizmeničnog prekidača moguće je uključivati jedan izvor svetlosti ali sa dva različita mesta. Često se ugrađuju u hodnicima gde se na ulazu može upaliti svetlo a na drugom kraju, pri izlasku, ugasiti. Dakle, za ovo je potrebno montirati dve naizmenična prekidača na dva kraja prostorije.

Pomoću naizmeničnog prekidača moguće je uključivati jedan izvor svetlosti ali sa dva različita mesta. Često se ugrađuju u hodnicima gde se na ulazu može upaliti svetlo a na drugom kraju, pri izlasku, ugasiti. Dakle, za ovo je potrebno montirati dve naizmenična prekidača na dva kraja prostorije.


naizmenični prekidač

Sa prednje strane naizmenični prekidač se po ničemu ne razlikuje od jednopolnog prekidača.


zadnja strana naizmeničnog prekidača

Ali sa druge strane postoji razlika. Za naizmenični prekidač su karakteristična tri šrafa po kojima se on može lako razlikovati od jednopolnog prekidača.


dozna sa tri provodnika

Takođe, mesto na zidu predviđeno za ovakav prekidač snabdeveno je sa tri provodnika.


električna šema povezivanja naizmeničnog prekidača

Na slici vidimo princip rada dva prekidača. Kao što vidite predstavljene su četiri moguće kombinacije. Dve u kojima sijalica svetli i dve u kojima je ona ugašena.


ispitivanje napona u provodniku uz pomoć probne lampe

Da bi ustanovili gde koji provodnik treba povezati, najpre se treba uveriti da su svih šest provodnika međusobno razdvojeni. Tri u jednoj dozni i tri u drugoj. Zatim uključiti pripadajući osigurač. Potom pažljivo probnom lampom dotaknuti svih šest provodnika. Samo jedan od njih je fazni provodnik i na njemu će probna lampa svetliti. Zapamtite koji je to provodnik i isključite automatski osigurač.


povezivanje naizmeničnog prekidača

Taj provodnik će te stegnuti srednjim šrafom prvog naizmeničnog prekidača.


povezivanje naizmeničnog prekidača

Ostala dva provodnika vezaćete na preostala dva šrafa. Razmeštaj ovih provodnika na ta dva šrafa nije bitan.


naizmenični prekidač

Montiraćete prekidač na zid i učvrstiti stezanjem šrafova na prednjoj strani naizmeničnog prekidača. Preklopnik će te postaviti u jedan od dva moguća položaja kao na slici a zatim još jednom, privremeno, uključiti osigurač.


dozna sa tri provodnika

Na drugoj dozni ćete tražiti koji provodnik ima fazu. Kada ga nađete, zapamtite koji je,


naizmenični prekidač

A onda prebacite preklopnik na prvom naizmeničnom prekidaču u drugi položaj


ispitivanje napona u provodniku uz pomoć probne lampe

Zatim ćete probnom lampom tražiti fazni provodnik na jednom od preostala dva provodnika (ne proveravate provodnik koji je bio fazni u prvom položaju preklopnika). Kada nađete koji je zapamtite ga i isključite osigurač.


dozna sa tri provodnika

U ovom trenutku za Vas je bitan onaj treći provodnik koji ni u kom slučaju nije bio fazni.


zadnja strana naizmeničnog prekidača

Upravo njega ćete vezati na srednji šraf drugog naizmeničnog prekidača. A ostala dva provodnika vežite na slobodne šrafove.


Naizmenični prekidač

Sada učvrstite drugi naizmenični prekidač na zid, uključite osigurač i proverite da li naizmenični prekidači ispravno rade.

Related articles