Najlakše sečenje šrafa

05/01/2020 Procedure , Saveti 5533 Views

Kako skratiti šraf na lak način? Svako ko je to pokušao da uradi van svoje radionice gde ima stegu i dobar bonsek ili manju brusilicu poprilično se namučio. Čak iako sve to imate sečenje sa bonseko može da potraje jer je čelik, koji se koristi za izradu šrafova, izuzetno tvrd. U ovom postu ćete videti najlakše sečenje šrafa.


Potreban alat: bušilica, bonsek

Potreban materijal:


mašinski šraf

Što je šraf deblji zahteva više vremena i snage za sečenje, a uzimajući u obzir da nam šraf uglavnom treba da završimo neki posao koji stoji dok mi polako sečemo šraf dodatno stvara tenziju.


bonsek i mašinski šraf

Do sada smo uobičajeno kada nismo u svojoj radionici šraf skraćivali bonsekom. S obzirom da se šrafovi prave najčešće od čelika za presecanje šrafa treba dosta “testerisanja”. Ceo posao se produžava kada šraf prilikom sečenja ne možemo adekvatno da učvrstimo već ga držimo rukom.


postavljanje šrafa u steznu glavu bušilice

Jedan zanimljiv način koji znatno skraćuje vreme koje je potrebno za presecanje šrafa podrazumeva i bušilicu. Da bi se šraf presekao na ovaj način potrebno je uraditi sledeće: Šraf postaviti u bušilicu tako da mesto gde želimo da ga presečemo bude tačno do glave bušilice. Glavu bušilice dobro pritegnuti.


najlakše sečenje šrafa

Prisloniti bonsek na šraf, a kao vođicu za bonsek koristiti glavu bušilice.


najlakše sečenje šrafa

Uključiti bušilicu da se okreće i pri tome čvrsto držati list bonseka uz šraf. Brzina ne treba da bude maksimalna jer tada će da dođe do brzog zagrejavanja a tada se efekat sečenja smanjuje.


steznoj glavi bušilice

Vrlo brzo ćemo primetiti kako se šraf seče na mestu gde ga dodiruje bonsek. Prilikom sečenja bonsek pomerajte jer u tački dodira sa šrafom bonsek se greje. Sa povećanjem temperature smanjuje se brzina sečenja.


presečen šraf

Na kraju će šraf biti potpuno presečen. Budite oprezni, nakon sečenja šraf će biti izuzetno vruć pa bi moglo da dođe do opekotina kao ga hvatate rukama bez zaštitnih rukavica. Priznaćete da je ovo najlakše sečenje šrafa. Prilikom rada obavezno koristite zaštitnu opremu za oči, lice i ruke.

Related articles