Odgušenje odvoda lavaboa

07/01/2020 Popravke 10037 Views

S vremena na vreme desi se da se se odvod lavaboa zapuši tako da voda više ne može normalno da otiče. Prvo i najjednostavnije rešenje je pokušati odgušenje odvoda lavaboa hemijskim sredstvima za kanalizacionih cevi. Ovo uglavnom pomaže kada začepljenje nije veliko.


Potreban alat: Šrafciger

Potreban materijal:


odgušenje odvoda lavaboa

U slučaju da ne pomogne pogledajte na koji način možete pokušati odgušenje odvoda lavaboa.


lavabo u kupatilu

U našem slučaju, radi se o lavabou sa stalkom.


lavabo u kupatilu

Iza stalka nalazi se kanalizacioni odvod.


rastavljanje lavaboa u kupatilu

Potrebno je prvo ukloniti stalak kako bi se omogućio prilaz instalacijama koje on sakriva. Stalak uglavnom nije ni na koji način pričvršćen (proverite da li je i kod vas tako) već je samo postavljen ispod lavaboa, a lavabo se blago naslanja na njega. U ovom slučaju potrebno je lagano izvući stalak, vodeći računa da se ne ošteti jer je napravljen od keramike koja je lako lomljiva.


sifon na lavabou

S obzirom na to da se u kanalizacionoj cevi ispod lavaboa uvek nalazi određena količina vode, takozvani vodeni čep, koji sprečava da neprijatni mirisi iz kanalizacije dopru u kupatilo, postavite prikladnu posudu kako bi prilikom demontaže creva sakupili vodu koja će iz njega izaći.


sifon na lavabou

Prvo treba popustiti šelnu koja se nalazi do zida,


skidanje sifona na lavabou

a potom lagano izvući crevo


odgušenje odvoda lavaboa

iz kanalizacionog otvora.


skidanje fleksibilnog creva sifona na lavabou

Zatim popustite šelnu na lavabou


odgušenje odvoda lavaboa

i svucite crevo.


odgušenje odvoda lavaboa

Očistite prljavštinu koja je zagušila slivnik lavaboa. Ako to nije moguće dovoljno dobro uraditi


čišćenje odvoda lavaboa u kupatilu

Šrafcigerom odvrnite šraf koji drži slivnik,


odgušenje odvoda lavaboa

kompletno ga demontirajte i onda očistite i isperite čistom vodom.


odgušenje odvoda lavaboa

Takođe i crevo treba očistiti od nataložene prljavštine i isprati vodom. U slučaju da je crevo u lošem stanju možete ga i zameniti novim.


čišćenje slivnika lavaboa u kupatilu

Kada ste sve elemente očistili, vratite slivnik na mesto, pritegnite šraf,


montaža fleksibilnog creva sifona na lavabo

a potom montirajte crevo


odgušen odvod lavaboa

i pritegnite ga šelnama kako voda ne bi curela na spojevima


voda curi iz česme u lavabo

Sada pustite vodu na lavabou i proverite da li otiče zadovoljavajućom brzinom. Ako je sve u redu


sastavljanje lavaboa

pre nego što vratite stalak na mesto, proverite da li neki od spojeva pušta vodu i po potrebi namestite crevo odnosno pritegnite šelne.


lavabo u kupatilu

Na kraju, vratite stalak na svoje mesto, proverite njegovu stabilnost.

Related articles