Odricanje od odgovornosti

Sajt mojaradionica.com ima informativni i edukativni karakter.

Ne predlažemo nikome da se upušta u izvođenje bilo kakvih radova ako ne poznajete mere zaštite na radu, pravilnu uportebu alata, materijala i sredstava, odnosno ako na bilo koji način možete ugorziti sebe, drugoga ili napraviti materijalnu štetu. Za bilo kakve negativne posledice koje eventualno izazovete sami snosite odgovornost!

Mi pokušavamo da pružimo tačne i korisne informacije ali ne dajemo nikakve garancije, ni eksplicitno ni implicitno, da su informacije na sajtu mojaradionica.com tačne, potpuni i ažurne. Mi nismo odgovorni za ono što Vi radite sa tim informacijama. Svaku informaciju, postupak ili objašnjenje na našem sajtu koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost.

Objašnjavajući procese i projekte na našem sajtu mi se trudimo da budemo što detaljniji ali ipak morate biti svesni da neki detalji ili sigurnosne procedure nisu prikazane.

Sajt mojaradionica ne može snositi odgovornost za eventualnu štetu ili povrede.

Sve aktivnosti na ovom sajtu su namenjene amaterima koji se majstorisanjem bave iz hobija. Svaki posetilac sajta mora sam proceniti da li su ove aktivnosti odgovarajuće za njega.

Kada aktivnosti podrazumevaju upotrebu materijala i alata koji bi potencijalno mogli biti štetni (rotirajući alati, lepkovi, oštri alati….), molimo Vas da obratite pažnju na razumnu opreznost u svakom trenutku.

Autori sajta ne prihvataju odgovornost za bilo kakvu štetu, nezgodu ili povredu koja može nastati korišćenjem materijala predstavljenim na ovom sajtu.

Mi ne garantujemo da će internet stranice mojaradionica.com uvek funkcionisati besprekorno ili bez prekida. 

Sigurnost podataka

Usvojili smo komercijalno razumne tehničke, fizičke i administrativne postupke kako bismo zaštitili tajnost informacija koje smo prikupili na našem sajtu. Međutim, internet nije trezor i podaci se mogu izgubiti.

Poruke koje pošaljete e-poštom na mojaradionica.com mogu biti nebezbedne. Zbog toga Vam savetujemo da nam ne šaljete poverljive informacije e-poštom. Ako se odlučite da nam šaljete e-poštom poverljive podatke prihvatate rizik da treće lice može da presretne, zloupotrebi ili promeni te informacije.

Linkovi na druge veb stranice

Mojaradionica.com ne snosi odgovornost za sadržaj veb stranica van ovog sajta.

Korisnici mogu naći reklame ili druge sadržaje na našem sajtu koji su povezani sa sajtovima i uslugama naših partnera, dobavljača, oglašivača, sponzora i ostalih trećih lica. Mi ne kontrolišemo sadržaj i linkove koji se pojavljuju na ovim stranicama i te sadržaje koristite na sopstvenu odgovornost. Pretraživanje i interakcija na bilo kom drugom sajtu, uključujući i sajtove koji imaju link na našem sajtu, podležu sopstvenim uslovima i posebnoj politici. Mi nismo odgovorni za politiku privatnosti drugih sajtova koji su povezani sa sajtom mojaradionica.com.

 

Prikupljanje informacija od strane trećih lica

Mojaradionica.com može imati veze sa drugim veb lokacijama. Mi ne kontrolišemo, a samim tim i ne možemo biti odgovorni za prikupljanje, korišćenje ili obelodanjevanje Vaših informacija od strane takve treće strane. Molimo Vas da pažljivo pregledate politiku privatnosti bilo koje treće strane na koju se povezujete sa naše veb lokacije. Politike privatnosti takvih veb lokacije se mogu razllikovati od one koja važi na mojaradionica.com, stoga Vas podstičemo da pregledate i shatite politiku privatnosti takvih veb lokacija pre nego što im date bilo kakve informacije.

 

Oglašavanje

Mojaradionica.com nije odgovorna za sadržaj stranica oglašavača na mojaradionica.com kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na mojaradionica.com

Društvene mreže

Mojaradionica.com paralelno sa sajtom koristi i društvene mereže kao što su Facebook, Pinterest i Instagram. Ovi kanali su alternativan način širenja sadržaja mojaradionica.com kao i dvosmerne komunikacije sa pratiocima. Sadržaj koji generišu korisnici tih mereža nisu predmet kontrole ili moderacije od strane mojeradionica.com i ne snosimo nikakvu odgovornost  za njih.

Izmene odricanja od odgovornosti

mojaradionica.com zadržava pravo da, u bilo koje vreme bez prethodne najave po sopstvenom nahođenju, menja, modifikuje, doda ili obriše delove na ovom sajtu, uključujući i  tekst ove izjave o odricanju odgovornosti.

Kada promenimo izjavu o odricanju odgovornosti izvršićemo ažuriranje datuma na dnu ove stranice. Objavljivanjem ažuriranog obaveštenja sa datumom poslednjeg ažuriranja smatramo da ste obavešteni o promenama uslova korišćenja. Vaše korišćenje sajta nakon izmene pravila smatra se Vašim prihvatanjem tih izmena.Predlažemo Vam da pročitate uslove korišćenja svaki put kada posetite sajt mojaradionica.com kako bi blagovremeno bili inforimisani o svim promenama.

Ažurirano: 26.09.2020.