Ojačani spoj čep-rupa

27/08/2018 Procedure 6434 Views
Evo kako da napravite ojačani spoje čep-rupa za spajanje komada od drveta.

Spoj čep – rupa je jedan od najčvršćih spojeva u stolarstvu. Tradicionalno su se ovim spojevima sastavljali predmeti koji trpe velika naprezanja kao što su stolovi ili kreveti. Pogledajte kako ovaj jaki spoj može dodatno da se ojača.


Potreban alat: Bušilica, čekić, testera, šmirgl papir

Potreban materijal: Drveni tiplovi, lepak za drvo


ojačani spoj čep-rupa

U principu, ojačani spoj čep-rupa je običan spoj čep-rupa ali sa dodatnim ojačanjem, kako i sam naziv kaže. Ideja je da se drvenim tiplom, koji se postavlja bočno u odnosu na sam spoj, dodatno fiksira i ojača spoj dva komada drveta.


drvena konstrukcija

Pored toga što se na ovaj način dodatno ojačava jedan od najjačih spojeva u stolarstvu ovaj postupak ima još jednu, prilično važnu prednost. Naime, kod ove vrste ojačanja nije potrebno koristiti stolarske stege. Ovo je naročito korisno u slučaju kada trebate spojiti velike komade i nemate stege tih dimenzija.


drveni štap i burgija

Za ovaku vrstu ojačanja biće Vam potrebni drveni tiplovi. U prodavnicama možete naći već isečene drvene tiplove, ali za ovu svrhu povoljnije je koristiti tiplove u štapu, kao na slici. Dužina drvenog tipla će zavisiti od debljine drvenih komada koji spajate. Što se tiče prečnika drvenog tipla nema nekog pravila. Gledajte da debljina tipla bude proporcionalna veličini spoja. Iz svog kompleta burgija odaberite isti prečnik burgije kao što je i prečnik drvenog tipla.


bušenje drveta bušilicom

Sa izabranom burgijom u bušilici, probušite otvor poprečno na rupu, kao na slici.


obeležavanje ojačanog spoja čep-rupa

Potom postavite „čep“ u „rupu“ i kroz pretnogdno napravljen otvor, istom burgijom, obeležite mesto na „čepu“. Ovde je dobro da koristite burgiju za drvo. Takve burgije imaju oštar špic na vrhu. Upravo sa tim špicem obeležićete mesto tačno na sredini izbušenog otvora.


obeležavanje ojačanog spoja čep-rupa

Sada izvucite čep i, šilom obeležite mesto 1-2mm od tačke koju ste ranije označili, u smeru suprotno od ivice, kao na slici. Sa istom burgijom koju ste koristili probušite čep na novooznačenom mestu.


ojačani spoj čep-rupa

Kada ponovo postavite čep na svoje mesto videćete da se rupe „ne gađaju“ potpuno. Upravo je ovo i bio cilj. Kada budete ukucali drveni tipl u ovu rupu on će „povući“ čep dublje u rupu i tako ga fiksirati.


nanošenje lepka na drvo

Dalje je postupak jednostavan. Nanesete tanak sloj lepka za drvo na stranice rupe


nanošenje lepka na drvo

Zatim, isto tako premažite lepkom za drvo i čep…


lepljenje dva komada drveta

I spojite ova dva dela. Ovde bi kod klasičnog spoja čep-rupa spoj morao da se fiksira stolarskom stegom dok se lepak ne osuši. Ali kao što smo na početku rekli kod ovog spoja nisu potrebne stege.


nanošenje lepka na drveni tipl

Da bi učvrstili spoj, drveni tipl premažite lepkom za drvo…


ukucavanje drvenog tipla

A onda ga, uz pomoć čekića, ukucajte u prethodno izbušenu rupu, kao na slici.


sečenje drvenog tipla

Kada se lepak osuši, testerom odsecite višak drvenog tipla.


šmirglanje drveta

A onda šmirgl papirom izjednačite visinu tipla sa okolnom površinom. I to je to. Na kraju treba napomenuti da je ovo izuzetno jak i pouzdan spoj dva komada drveta. Trebalo bi ga koristiti u svim slučajevima gde će spoj u eksploataciji trpeti velike sile i naprezanja.

Related articles