Pilot rupa

19/04/2018 Saveti 6345 Views
Zbog čega se buši pilot rupa za šrafove i kako se to radi?

Najčešće u drvo možete da ušrafite šraf bez ikakvih problema. Međutim u pojedinim situacijama ako ušrafljujete šraf u krte materijale kao što je fiberglas, tvrdo drvo ili tanke letvice, naročito ako to trebate da uradite blizu ivice najverovatnije da će doći do pucanja, odnosno rascepljivanja materijala.


Potreban alat: Kljunasto pomično merilo, bušilica, šrafciger

Potreban materijal: šraf, drvena letvica


Pilot rupa

Da bi se sprečilo rascepljivanje materijala, na obeleženom mestu se u materijalu, buši rupa određenog prečnika i u nju se ušrafljuje šraf. Ta rupa se zove pilot rupa.


merenje prečnika šrafa uz pomoć šublera

Najvažnija stvar je odrediti prečnik rupe. Ukoliko je rupa preuska šraf će izazvati, ranije pomenuto, cepanje materijala. Veći prečnik od potrebnog za posledicu će imati ispadanje šrafa. Prečnik rupe se određuje u odnosu odabrani šraf. Za merenje šrafa najpogodnije je koristiti kljunasto pomično merilo ili šubler. Vrhovi krakova šublera su uski i pogodni za merenje.


merenje prečnika šrafa uz pomoć šublera

Pilot rupa mora biti prečnika šrafa mereno između navoja, kao na slici. U konkretnom slučaju izmeren je prečnik 2.3mm


Burgije raznih prečnika

Sada treba izabrati burgiju odgovarajućeg prečnika. Kako 2.3mm i nije standardan prečnik burgije uzima se prva manja, odnosno 2mm.


bušenje drveta uz pomoć bušilice

Izabranom burgijom izbušite rupu na određenom mestu


ušrafljivanje šrafa

… i šrafcigerom ušrafite šraf.


Pilot rupa

Pilot rupu koristite uvek kada smatrate da će prilikom ušrafljivanja doći do rascepljivanja. Pilot rupu bušite uvek kada koristite šrafove većeg prečnika. Pored ovog očiglednog razloga pilot rupa ima još jednu svrhu. Ukoliko je neophodno šraf ušrafiti pod određenim uglom (npr. prav ugao u odnosu na površinu) dovoljno je probušiti rupu pod zadatim uglom i ona će služiti kao vođica za šraf.

Related articles