Podešavanje kliznih vrata

27/01/2019 Popravke 7998 Views
Dešava se da posle dugotrajne upotrebe klizna vrata počinju da zapinju ili sa škripe. Pogledajte kako se rešava ovaj problem.

Dešava se da posle dugotrajne upotrebe klizna vrata počinju da zapinju ili sa škripe zbog toga što nisu više dobro podešena kao u trenutku ugradnje.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal:


podešavanje kliznih vrata

Ovo zapinjanje/škripanje najčešće se javlja na donjem delu, kod vođice (prikazano na slici). Ovaj problem ume da iritira zbog otežanog korišćenja vrata, međutim rešenje je jednostavno. Pogledajte kako se rešava problem.


podešavanje kliznih vrata

Pogledajte gornji deo vrata i videćete tamo šraf sličan ovome na slici.


podešavanje kliznih vrata

Odvrnite šraf pomoću šrafcigera


podešavanje kliznih vrata

…i izvucite vođicu iz ležišta. Ovo uradite veoma polako i pažljivo držeći vrata jer čim izvučete vođicu iz žljeba u kome je postavljena vrata se više neće držati na njoj i može se desiti da padnu.


podešavanje kliznih vrata

Kada ste izvukli klizač, na redu je podešavanje. S obzirom na to da je simptom kvara bilo škripanje sa donje strane vrata, to ukazuje da su se vrata spustila. Zbog toga sada trebamo da zategnemo/zavrnemo šraf koji vidimo na klizaču kako bi smo podigli vrata. Na taj način klizač će se podizati sve više kako mi zavrćemo šraf.


podešavanje kliznih vrata

Posle par okreta šrafcigera, vratite klizač na mesto i pažljivo probajte da otvorite i zatvorite vrata. Ukoliko je sve uredu možete da klizač pričvrstite za vrata šrafom, a u suprotnom ga ponovo skinite sa vrata i pritegnite još malo šraf koji služi za podešavanje visine.


podešavanje kliznih vrata

Kada je sve lepo podešeno, a klizač na svom mestu i pritegnut šrafom, isprobajte vrata. Više nema ni zapinjanja ni škripanja.

Related articles