Podešavanje šarki na vratima

09/08/2018 Procedure 33509 Views
Vremenom vrata na Vašem plakaru se neće lepo zatvarati, ukriviće se i slično. Ništa strašno. Potrebno je ponovo podesiti šarke. Evo kratkog objašnjenja kako to da uradite.

Sigurno ste primetili da vrata Vaših plakara ili kuhinjskih elemenata, posle nekog dužeg vremena više ne stoje ravno, ne zatvaraju se lepo ili slično.


Potreban alat: šrafciger

Potreban materijal:


šarka na vratima

Ako ste mislili da se tu nešto potrošilo i da se tu više ništa ne može uraditi, varate se. Samo je potrebno ponovo podesiti šarke koje drže vrata i ona će biti ista kao prvog dana kada ste kupili taj komad nameštaja.


podešavanje šarki na vratima

Šarke, a time i vrata, za stranice plakara su pričvršćene sa dva šrafa. Primetićete da rupe na šarkama imaju elipsast oblik. To nam omogućava da po otpuštanju tih šrafova možemo vrata pomeriti za neki milimetar gore ili dole, zavisno od potrebe. Ukoliko montirate nova vrata šrafove šrafite u centar elipsi kako bi posle imali mogućnost finog podešavanja vrata.


podešavanje vrata plakara po visini

Ne zaboravite da pri podešavanju dva ova šrafa treba da budu otpuštena i na drugoj (i trećoj ako je ima) šarki. Sada polagano podižite ili spuštajte vrata sve dok se linija ivice vrata ne poklopi sa linijom stranice plakara. Tada, šrafcigerom, dobro pritegnite oba šrafa na svim šarkama. I tako ste podesili visinu. Posle dugog vremena vrata „skliznu“ i stružu o vrata koja se nalaze ispod. Na prikazan način možete da otklonite tu smetnju.


podešavanje šarki

Ukoliko otpustite šraf prikazan na slici imaćete mogućnost da pomerate celu šarku, a time i vrata levo i desno, kao što je to prikazano na slici. Pri ovom podešavanju nemojte odvrtati šraf i na drugoj šarki kao što je bio princip u prethodnom slučaju. Ovde podešavate jednu po jednu. Pomeranjem šarke levo ili desno, približavate ili odaljavate vrata od sanduka plakara. Trudite se da taj razmak bude isti celom visinom vrata. Kada to postignete ponovo dobro stegnite pomenuti šraf i fiksirate šarku u tom položaju.


vrata od plakara ne zatvaraju

Problem koji se može rešiti prikazanim podešavanjem je kada vrata neće lepo da se zatvore. U slučaju kao na slici bilo je potrebno na donjoj šarki približiti vrata sanduku plakara.


podešavanje šarki na vrataima

Poslednji šraf na šarki daje dosta mogućnosti za manipulaciju vratima. Zavijanjem ili odvijanjem ovog šrafa vrata se kreću levo ili desno gledano sa prednje strane. Tako možete izvršiti sledeća podešavanja.


podešavanje vrata plakara

Ukoliko pritežete šraf na donjoj šarki praktično obrćete vrata oko gornje šarke i uglovi vrata će se pomerati kao na slici. Odvrtanje šrafa će vrata rotirati u drugom smeru. Isto važi i za gornju šarku samo što će se u tom slučaju vrata rotirati oko donje šarke. Time se postižete da vertikalna ivica vrata bude paralelna sa susednim vratim.


podešavanje vrata plakara

Kada ste podesili da ivice vrata budu paralelne sada možete podesiti razmak između susednih vrata. Bitno je napomenuti da ukoliko imate više vrata u nizu, iz estetskih razloga trebalo bi da razmaci budu iste širine. To se postiže ako se pomenuti šrafovi na obe šarke istovremeno uvijaju ili izvijaju. Vrata će se translatorno pomerati levo ili desno.


vrste šarki za vrata

I još nešto za one koji sami prave vrata. Treba skrenuti pažnju na tip šakrke u zavisnosti da li će vrata potpuno preklapati stranice plakara, do polovine (ukoliko dvoja susednih vrata koristi istu stranicu) ili ukoliko vrata iz nekog razloga uopšte neće preklapati stranice. Za tri slučaja postoje tri različite vrste šaki koje na prvi pogled izgledaju slično. O ovome obavezno pitajte prodavca kod koga kupujete šarke.

Related articles