Postavljanje podesivog nosača za TV

11/01/2020 Procedure 4575 Views

Izbor odgovarajućeg nosača za televizor je veoma značajan i može doprineti sveukupnom utisku gledanja televizije na taj način što će vam omogućiti da televizor po potrebi okrenete na određenu stranu, prema sebi, odnosno da ga približite ili odaljite. To Vam omogućava podesivi nosač za TV. S druge strane u koliko je prostor u kome gledate televizor takav da za ovim nema potrebe odaberite nosač koji omogućava da se tv okači na zid, bez dodatnih mogućnosti pomeranja i na taj način uštedite značajnu sumu novca jer fiksni nosači značajno manje koštaju.


Potreban alat: Libela, bušilica, ključ ili šrafciger

Potreban materijal: šrafovi i tiplovi


podesivi nosač za TV

Bez obzira za koji se tip nosača odlučite potrebno je da vodite računa i o težini televizora i ostale opreme koja će stajati na nosaču i prema tome odaberite odgovarajući nosač, ali i način pričvršćivanja za zid.


postavljanje podesivog nosača za TV u horizontalu uz pomoć libele

Nakon što ste nabavili podesivi nosač za TV koji zadovoljava sve zahteve postavite ga na mesto na kome planirate da ga montirate i libelom odredite vodoravan položaj. Vodite računa o tome da se nekim nosačima koji omogućavaju da se televizor znatno odmakne od zida centar stope koja se pričvršćuje za zid često ne poklapa sa centrom televizora koji će držati. U tom slučaju prvo odredite mesto gde želite da vam stoji televizor a onda, prema tome i mesto gde treba da se pričvrsti stopa nosača kako bi se televizor nakon postavljanja našao na željenoj poziciji.


obeležavanje mesta za rupe

Kada ste odredili mesto stope nosača obeležite mesta na kojima je potrebno, bušilicom izbušiti rupe za šrafove


podesivi nosač za TV

Vodite računa da ste pre obeležavanja rupa nosač okrenuli kako treba. Na slici je prikazan nosač koji ima strelicu koja označava koja strana ide gore.


postavljanje tipla u zid

Nakon obeležavanja, probušite rupe za šrafove. Kada se radi o nosaču koji treba da drži televizor značajno odmaknut od zida, rupe za šrafove bušite pod uglom, koso. Npr: rupu za šraf koji se nalazi na levoj strani stope nosača bušite oko 10 do 30 stepeni pod uglom u levo (u odnosu na osu rupe koja bi bila izbušena pod pravim uglom na površinu zida), a rupu sa desne strane bušite pod istim uglom u desno. Na ovaj način ste onemogućili izvlačenje tiplova i šrafova iz zida pod teretom televizora. Kod bušenja rupa važno je voditi računa i o materjalu od koga je napravljen zid. U slučaju da je zid od šupljeg bloka preporučljivo je bušiti ga sa isključenim čekićem kako se pregrade bloka ne bi polomile i rupa postala preširoka za tiplove. Po našem iskustvu za ovu namenu, ako je rupa celom svojom dužinom u šupljem bloku najbolje je koristiti produženu burgiju za metal jer će precizno probušiti rupu u nekoliko unutrašnjih pregrada šupljeg bloka tako da će tiplovi i šrafovi imati čvrst oslonac. Mi smo u ovom slučaju koristili Fisher tiplove FUR 10 i za njih odgovarajuće šrafove (kupuje se u kompletu). Pomenuti tiplovi i šrafovi u kombinaciji sa rupama izbušenim pod uglom bez problema nose televitor težine oko 20kg (42 inča) i u situaciji kada se nosač izvuče na oko 50cm od zida.U prethodnim pokušajima koristili smo na šupljem bloku kraće tiplove dužine 60mm u rupama koje su izbušene pod pravim uglom na površinu zida i nismo uspeli da dobijemo dovoljno jako pričvršćivanje koje može podneti pomenuto opterećenje. (Šrafove smo uspešno pritegli ali kada smo nosač opteretili u najizvučenijem položaju gornji tiplovi su se izvukli iz zida)


izgled mesta za podesivi nosač TV-a

Nakon što ste izbušili rupe i postavili tiplove uradite sve što je potrebno u blizini nosača: postavljanje dozni, postavljanje kamena, tapeta, krečenje…


postavljanje podesivog nosača za TV

Postavite nosač na mesto i pritegnite šrafove.


podesivi nosač za TV

Pre nego što postavite televizor na nosač koji ste montirali opteretite ga kako bi ste proverili da li može da nosi težinu televitora. To ćete najjednostavnije uraditi tako što ćete nosač izvući u položaj koji je najdalji od zida i na njega okačiti nešto što je oko 30% teže od televizora koji će nosač nositi. Kada ste se uverili da je sve u redu i da je nosač sposoban da izdrži težinu televizora, priključnih kablova i opreme koju će nositi možete da postavite televizor na njega i montaža je završena.

Related articles