Pomagalo za određivanje sredine

06/10/2018 Improvizacije , Projekti 3442 Views
Da bi povukli liniju kroz sredinu neke letvice potrebno Vam je nekoliko merenja lenjir... i ako to morate da uradite više puta .... Evo pomagalo koje to radi u jednom potezu.

Kada na više komada letvica imate potrebu da odredite sredinu, ili da povučete liniju kroz sredinu, korišćenje metra predstavlja spor i mukotrpan posao, plus može da bude i neprecizan.


Potreban alat: Metar, alat za gerovanje, ugaonik, šubler, kombinovani lenjir, olovka, bušilica, lenjir

Potreban materijal: drvena letvica, drveni štap,  šrafovi, lepak za drvo


merenje širine letvice pomoću metra

Predstavljamo Vam pomagalo uz pomoć koga ćete ovaj posao raditi bez razmišljanja i trebaće Vam samo sekund vremena.


merenje dužine letvice pomoću metra

Da bi se napravilo ovo jednostavno pomagalo potrebno Vam je nekoliko stvari. Na početku treba Vam jedna letvica. Nema striktno određenih dimenzija. Ukoliko obeležavate sredinu nekih manjih predmeta onda je poželjno da bude kraća, ukoliko je slučaj suprotan dužina takođe mora biti veća. U našem slučaju koristili smo drvenu letvicu dimenzija 10×46 mm. Iseklismo je na dužinu od 12cm. Ova dužina je dovoljna za određivanje sredine užih letvica.


sečenje drvenog štapa testerom

Sledeće što Vam treba je drveni štap. Prečnik nije striktno određen, u našem slučaju je 15 mm. Ovakvi štapovi se prodaju u prodavnicama sa stolarskom opremom. Obično služe kao drveni tiplovi čiju dužinu sami određujete. Takođe dužinu koju treba da odsečete je proizvoljna, u našem slučaju 30 mm. Odsecite takva dva komada.


proveravanje pravog ugla ugaonikom

Izuzetno je važno da ste štap odsekli pod pravim uglom, obavezno to proverite ugaonikom. To je lako izvesti sa testerom i priborom za gerovanje.


merenje širine letvice pomoću kljunastog pomičnog merila

Pomoću kljunastog pomičnog merila izmerite širinu letvice koju ste prethodno pripremili.


ocrtavanje polovine letvice uz pomoć kombinovanog lenjira

A zatim pomoću kombinovanog lenjira ocrtajte polovinu te vrednosti uzduž letvice. To bi trebala da bude sredina letvice. Ako i pogrešite u određivanju neće imati uticaja na kasniji „uređaj“


obeležavanje tačke na letvici uz pomoć kombinovanog lenjira

Na ocrtanoj liniji obeležite tačku na određenom rastojanju od ivice. Nije precizno određeno to rastojanje, u našem slučaju 2cm. Isto to uradite i sa suprotne strane letvice.


bušenje pilot rupe stubnom bušilicom

Na tim označenim mestima izbušite pilot rupu za odgovarajući šraf. Ova rupa mora biti potpuno vertikalna u odnosu na drvenu pločicu. Ukoliko nemate stubnu bušilicu potrudite se da to uradite kako treba.


centar kruga

Na isečenim štapovima odredite centar kruga i na određenim mestima izbušite pilot rupe.


ušrafljivanje šrafa u drvenu letvicu

Kroz izbušene rupe ušrafite šraf i na taj način spojite štapove sa letvicom. Da bi spoj onemogućio bilo kakvo pomeranje možete ga ojačati lepkom za drvo.


pomagalo za određivanje sredine

U ovoj fazi pomagalo za određivanje sredine bi trebalo da izgleda ovako


pomagalo za određivanje sredine

Sada treba odrediti sredinu na kojoj će se nalaziti olovka za obeležavanje. To ćete napraviti tako što ćete lenjir staviti između dva klina, kao na slici, i povući liniju duž njega.


pomagalo za određivanje sredine

Zatim lenjir premestite između klinova kao na slici i ponovo povucite liniju duž lenjira.


merenje debljine vrha olovke šublerom

U preseku tih linija treba da izbušite rupu određenog prečnika. Sam prečnik će zavisiti od olovke koju ćete koristiti. Možete na tom mestu da ušrafite i šraf. Njegov vrh bi zaparao površinu letvice na njenoj sredini. Mi smo se odlučili za tehničku grafitnu olovku. Prečnik njenog vrha određuje prečnik burgije kojom ćemo bušiti rupu.


bušenje drvene letvice

Kada smo odredili prečnik burgije napravimo rupu u tački spajanja dve linije koje smo odredili ranije.


pomagalo za određivanje sredine

Obzirom da tehnička grafitna olovka ima proširenje neophodno je proširiti deo rupe tehnikom koja je prikazana u foto priči „Upuštanje glave šrafa


pomagalo za određivanje sredine

I sada ste spremni za rad. Na slici se vidi kompletno pomagalo sa olovkom.


pomagalo za određivanje sredine

Kako radi? Veoma jednostavno. Letvicu kojoj hoćete da označite sredinu obuhvatite krakovima, kao na slici.


pomagalo za određivanje sredine

I dok su oba kraka priljubljena za letvicu povlačite pomagalo duž nje.


linija na sredini letvice

Duž letvice će ostati linija koja označava sredinu.


određivanje sredine uz pomoć šublera

Posle prve linije proverite da li se ona nalazi tačno na sredini. Ukoliko je tako, možete slobodno koristiti ovo pomagalo.

Related articles