Popravka pumpe veš mašine

30/06/2018 Popravke 9072 Views
Otkazala vam je pumpa u veš mašini? Možda ipak može da se popravi.

Prestanak ispravnog rada veš mašine, često je uzrokovan kvarom pumpe za vodu. Obično se tada pristupa zameni pumpe za vodu, ali u određenim slučajevima je moguće i popraviti kvar pumpe za vodu


pumpa veš mašine

Kada ste utvrdili da je problem u pumpi, treba ustanoviti od čega on potiče. Jedan od mogućih razloga kvara je zaglavljeni predmeti u turbinskom delu pumpe. To su sitni delići odeće koji su uspeli da prođu mehanički filter i dospeju do turbine pumpe. Ovi predmeti mogu potpuno da zakoče rotor i na taj način da onemoguće izbacivanje vode. Kvar ćete dijagnostikovati tako što nećete moći rukom da okrenete rotor pumpe. Da bi uklonili zaglavljene predmete treba da odšrafite nekoliko šrafova koji spajaju turbinsko kolo i…


rastavljanje pumpe veš mašine

Uklonite kućište turbine i izvadite strane predmete. Nekada tvrdi predmeti iz veša koje se pere mogu da izlome krilca turbine – propelera. Elektromotor pumpe bi radio ali ne bi bilo ispumpavanja vode. U tom slučaju je obavezna zamena turbine.


dihtung pumpe veš mašine

Drugi kvar koji može da se pojavi na pumpi je pojava vode na sastavu turbinskog kola. Za to je odgovorna guma za dihtovanje i neophodno ju je zameniti. U nedostatku ove gume problem je moguće rešiti nanošenjem lepka po obodu zaptivača.


elektromotor pumpe veš mašine

Ukoliko se voda pojavljuje na ovom mestu, to je pokazatelj da je gumeni semering izgubio funkciju i da ga treba menjati. Karakteristično je za ovaj kvar da će curenje vode biti intenzivnije kada pumpa za vodu radi.


rastavljanje pumpe veš mašine

Da bi se zamena mogla izvršiti, najpre, treba rastaviti pumpu. Počinje se skidanjem lopatica za hlađenje pumpe. One se naprosto svuku sa osovine.


rastavljanje pumpe veš mašine

Sledeće je odpuštanje nekoliko šrafova sa prednje strane pumpe.


rastavljanje pumpe veš mašine

A zatim skidanje nosača osovine rotora sa biksnom.


rastavljanje pumpe veš mašine

Sada je moguće ukloniti stator sa namotajima.


rastavljanje pumpe veš mašine

Turbina se odvrće u smeru kazaljke na satu, istovremeno pridržavajući rotor.


rastavljanje pumpe veš mašine

Posle ovoga je moguće skinuti i rotor


rastavljanje pumpe veš mašine

Na kraju se uz pomoć šrafcigera skida stari semering. Pre nego što se postavi novi semering neophodno je da se očisti ležište a zatim ga namazati tankim slojem ulja kako bi lakše ušao novi. Pri postavljanju novog semeringa potrebno ga je pritiskati po obodu kako se ne bi oštetio. Semering se obeležava najčešće kao 22/8/6 , gde je: 22-vanjski prečnik, 8-unutrašnji prečnik, 6-debljina. Nekada se mogu naći i oznake kao 13×55/9×14.5 , gde je: 13-prečnik rupe, 55-prečnik semeringa, 9-visina izdanka i 14,5-debljina semeringa.


popravka pumpe veš mašine

Što se tiče kvara na električnoj strani, on se sastoji u pregorevanju namotaja motora. Uglavnom zbog prodora vlage kroz semering, a ređe usled zakočenja rotora od strane sitnih predmeta koji su dospeli u turbinsko kolo. To se može ustanoviti uz pomoć digitalnog unimera kojim se meri otpornost kalema, koja treba da bude oko 20 oma. Takođe može doći do pojave mirisa paljevine zbog toga što dolazi do kratkog spoja u jednom delu namotaja. Ovo izaziva grejanje u preostalim namotajima i topljenja i deformacija plastičnog kalema. Popravka se sastoji u zameni statorskog namotaja. Skidanje se vrši izbijanjem jezgra iz jarma statora, a potom i samog jezgra iz tela kalema. Na njegovo mesto postavlja se drugi odgovarajući kalem.


popravka pumpe veš mašine

Ono što onemogućava popravku pumpe veš mašine i što zahteva promenu cele pumpe su potrošene ili zarđale biksne. One se nove ne mogu nabaviti u prodavnici i ne menjaju se.


popravka pumpe veš mašine

Simptom koji ukazuje na upropašćene biksne je jako teško pomeranje rotora pumpe. Rotor ispravne pumpe se veoma lako okreće. Pored toga,  ako je prisutna velika buka pri radu pumpe to ukazuje na oštećenje ležaja ili veliki radijalni hod rotora, takođe potrebna zamena pumpe veš mašine.

Related articles