Popravka ventilatora TA peći

19/09/2018 Popravke 12678 Views
Ventilator na TA peći se retko kvari. Moguća su dva kvara: mehanički zastoj zbog osušenih ležajeva i drugi, probijanje nekog od navoja namotaja. U oba slučaja taktika „uradi sam“ će biti od  pomoći.

TA peć je jednostavan uređaj koji se ne kvari često. Najveći broj kvarova na TA peći se javlja na njenom ventilatoru. Ovaj deo je veoma bitan jer izduvava vruć vazduh iz peći u prostoriju. Na sreću ovaj deo se vrlo lako može popraviti.


Potreban alat: šrafciger, probni kabl

Potreban materijal: WD40 sprej


skidanje gume sa ventilatora TA peći

Ukoliko ste se odlučili za taktiku „uradi sam“ u popravci ventilatora za TA peć, krenite ovim redom. Da bi se obavila popravka ventilatora TA peći neophodno je za početak skinuti gumu sa ventilatora. Ova guma sa bočne strane ventilatora Vam neće praviti probleme, ona se lako skida.


guma od ventilatora TA peći

Kada je skinete, pomenutu gumu, videćete da se na njoj nalazi biksna u kojoj se rotira osovina turbine.


buma sa biksnom ventilatora TA peći

Sama biksna nije izmenjiva i nemojte ni da je pokušavate izvaditi iz gume. Dakle za nju nema popravke. U prodavnicama ćete naći biksnu i gumu u kompletu.


podmazivanje biksne ventilatora TA peći

Pri radu u biksnu dolazi prašina i ona utiče tako da ležaj zaribava. Turbina se neravnomerno okreće a ponekada se skroz ukoči. U tom slučaju potrebno je biksnu dobro očistiti i podmazati finim mašinskim uljem. Ovo rešenje ne mora da bude dugog veka ukoliko je biksna mnogo potrošena ali ukoliko nije, rešili ste problem.


skidanje motora venilatora TA peći

Da bi ste očistili turbinu od prašine, a i pogledali da li je možda problem u motoru, on mora da se demontira. Pre toga mora da se ispravi osigurač koji ne dozvoljava skidanje motora.


skidanje motora venilatora TA peći

Koristeći klešta ili šrafciger ispravite parče lima koje ne dozvoljava demontiranje motora sa kućišta ventilatora TA peći.


skidanje motora venilatora TA peći

Posle toga motor zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu i skinite sa kućišta turbine.


rastavljen ventilator TA peći

Sada možete da izvadite turbinu iz svog ležišta i da je očistite. Vremenom se ovde nahvata velika količina prašine koja neretko potiče i iz same TA peći a koja se tokom rada izbacuje u prostoriju. Obzirom da se unutrašnjost TA peći oblaže specijalnom mineralnom vunom, čestice prašine najvećim delom potiču upravo od ove vune. Da ne bi udisali ove čestice kada dospeju u prostoriju koristite usisivač da uklonite naslage prašine. Neki ljudi su alergični na čestice ove mineralne vune te nema potrebe objašnjavati koliko je važno da se povremeno očisti ventilator TA peći.


probni kabl

Da se vratimo na proveru ispravnosti motora. Tu će Vam biti od koristi  probni kabl. Pri ovom ispitivanju treba naročito biti oprezan. Ne dodirivati motor kada je uključen u struju.


povezivanje motora ventilatora TA peći

Povežite ga na kontakte motora i uključite u struju. Ukoliko se motor lagano okreće problem je bio u biksni koju ste podmazali. Ukoliko to nije slučaj onda je problem u ležajevima motora ili u samim namotajima. Pregorevanje namotaja jednofaznog asinhronog motora je ipak retkost. Proverava se tako što se digitalnim unimerom meri otpornost koja mora biti konačne vrednosti. Ukoliko ste konstatovali da je i to u redu popravka će se svoditi na podmazivanje ležajeva motora.


rastavljanje motora ventilatora TA peći

Da bi im lakše prišli odšrafite dva šrafa sa prednje strane ventilatora TA peći.


rastavljanje motora ventilatora TA peći

Potom se skida jedan nosač rotora sa biksnom


rastavljanje motora ventilatora TA peći

I drugi nosač sa zadnje strane takođe sa biksnom.


rastavljanje motora ventilatora TA peći

Ležajevi motora se ne menjaju niti se popravljaju. Obično se kupuje novi motor. Ipak i ovde prašina zna da napravi problem pa predlažem da se pre kupovine pokuša sa čišćenjem i podmazivanjem ležaja.


popravka ventilatora TA peći

Na kraju sklopite sve obrnutim redom i priključite na probni kabl. Ventilator se mora lagano okretati bez zapinjanja. I time ste po sistemu „uradi sam“ izvršili popravku ventilatora za TA peć. Sada možete odmoriti uz hladno pivo i sačekati toplu zimu.

Related articles