Postavljanje fiksnog nosača za TV

10/01/2020 Procedure 3894 Views

Izbor odgovarajućeg nosača za televizor je veoma značajan i može doprineti sveukupnom utisku gledanja televizije. U koliko je prostor u kome gledate televizor takav da za naknadnim pomeranjem televizora nema potrebe odaberite fiksni nosač za TV koji omogućava da se televizor okači na zid, bez dodatnih mogućnosti pomeranja, odnosno sa minimalnim mogućnostima pomeranja i na taj način uštedite značajnu sumu novca jer fiksni nosači značajno manje koštaju.


Potreban alat: Libela, bušilica, šrafciger

Potreban materijal: šrafovi i tiplovi


fiksni nosač za TV

Kao i kod nosača koji se izvlači i kod fiksnog nosača potrebno je da vodite računa o težini televizora i ostale opreme koja će stajati na nosaču i prema tome odaberite odgovarajući nosač. Još nešto o čemu treba da vodite računa prilikom nabavke nosača je razmak rupa na njemu i na televizoru. Potrebno je da su ovi razmaci jednaki kako bi televizor mogao da se pričvrsti na nosač.


fiksni nosač za TV

Nosač za TV koji ćemo predstaviti i montirati u ovoj foto priči ima minimalne mogućnosti korekcije položaja televizora. Osovina koja je prikazana na slici omogućava da se TV okreće levo – desno za oko 10 stepeni.


fiksni nosač za TV

Dok se pomoću šrafa za pričvršćivanje položaja televizora tv može usmeriti da stoji paralelno sa zidom ili blago nagnut ka dole.


postavljanje fiksnog nosača za TV u horizontalu

Nosač postavite na mesto na kome planirate da ga montirate i libelom odredite vodoravan položaj.


mesta za bušenje rupa u zidu

Kada ste odredili mesto stope nosača obeležite mesta na kojima je potrebno izbušiti rupe za šrafove, izbušite ih i u njih postavite tiplove i nosač pričvrstite šrafovima. Kod fiksnog nosača dobre rezultate pričvršćivanja u šuplji blok dobili smo sa tiplovima Fisher UX dužine 60 milimetara. Rupe u šupljem bloku bušite bušilicom sa isključenim čekićem. Vodite računa da ste pre obeležavanja rupa nosač okrenuli kako treba – šta je gore šta je dole.


pričvršćivanje nosača na televizor

Nakon što ste deo nosača pričvrstili za zid, drugi deo pričvrstite za televizor. Nekada će priloženi šrafovi odgovarati, a nekada ne pa je potrebno da nabavite odgovarajuće.


uključivanje televizora u struju

Pre postavljanja televizora na nosač uradite sve što je potrebno u blizini nosača jer nakon postavljanja nećete imati dovoljno prostora: postavljanje dozni, utikača, krečenje…


kablovi

Takođe, pre fiksiranja televizora priključite sve provodnike koji su vam potrebni, a do kojih nakon fiksiranja ne možete doći: antenski kabl, utikač za gradsku mrežu, USB priključak, HDMI…


fiksni nosač TV

Kada ste se uverili da je nosač sposoban da podnese težinu televizora i sve dodatne opreme i nakon priključenja svih potrebnih kablova i uređaja šrafcigerom pritegnite šrafove kako bi TV ostao u željenom položaju i montaža je završena.

Related articles