Postavljanje kliznih vrata

10/01/2020 Procedure 15126 Views

Isplanirali ste da odvojite dve prostorije zidom od gips karton ploča i kliznim vratima. Kada ste gipsani zid sagradiliuradili završne radove na gipsanom zidu sledi postavljanje kliznih vrata.  Bilo da ste kupili ili napravili klizna vrata  sada je potrebno da ih postavite na mesto na koje ste planirali.


Potreban alat: Makaze za lim, bušilica, burgiješrafcigerskalpel.

Potreban materijal: CW i UW profili, mehanizam za klizna vrata, klizna vrata, gips karton ploče, šrafovi.


dva aluminijumska profila za klizna vrata

Za postavljanje kliznih vrata u gipsani zid postoje gotove konzole sa kliznim mehanizmom. S obzirom na to da je cena ovih konzola 250 do 300 eura (bez kliznih vrata) pokušali smo da postavimo klizna vrata bez ove konzole. U tome smo uspeli, a materijal zajedno sa kliznim mehanizmom nas je koštao oko 30 eura. Pretpostavljamo da smo vas već zainteresovali…pogledajte.


aluminijumski profil za klizna vrata

Osnova svega je napraviti konstrukciju koja spolja može da drži gipsane ploče dok kroz svoju sredinu može da propusti klizna vrata. Ovu konstrukciju napravili smo od CW profila. Spojili smo dva CW profila kao na slici, a onda jedan i drugi prosekli do visine vrata kako bi dobili otvor u sredini. Kroz ovaj otvor prolaziće klizna vrata prilikom otvaranja i zatvaranja. Otvor je širok 4cm. Debljina vrata je 2cm i ostavili smo po jedan santimetar sa svake strane kako vrata ne bi slučajno zapinjala za ram.


postavljanje kliznih vrata

U cilju boljeg učvršćenja na konstrukciju gipsanog zida dodali smo limene uglove.


postavljanje kliznih vrata

Na donji deo ova dva spojena CW profila dodali smo limeni odstojnik koji drži CW profile na fiksnoj udaljenosti, a sa druge strane služi i kod fiksiranja ovog elementa za pod. Na ovaj način dobili smo novi limeni element koji ima ulogu konzole.


postavljanje kliznih vrata

Kada ste završili element kroz koji će prolaziti vrata, možete postaviti na plafon UW profile…


postavljanje kliznih vrata

a, zatim i novi element, čiji ćete vertikalni položaj proveriti viskom. Ovo je izuzetno važno kad je u pitanju lako i glatko otvaranje kliznih vrata.


postavljanje kliznih vrata

Kada ste postavili novi element koji ima ulogu konzole u vertikalan položaj možete ga fiksirati za pod i plafon.


postavljanjekliznih vrata

Sada je vreme da postavite vodoravni – noseći profil za koji je pričvršćena šina kliznih vrata.


postavljanjekliznih vrata

Preporučujemo da vodoravni profil pričvrstite i za srednji element kako bi se ugibanje šine pod težinom kliznih vrata svelo na minimum. U šinu pre ugradnje postavite oba dela kliznog mehanizma.


postavljanje kliznih vrata

Na klizni mehanizam postavite vrata i pričvrstite ih šrafom kroz ranije probušene rupe.


postavljanje kliznih vrata

Postavite i drugi nosač…


postavljanje kliznih vrata

… i obezbedite vrata od spadanja sa mehanizma, pritezanjem šrafa.


postavljanje kliznih vrata

U slučaju da vrata ne stoje vodoravno ili da prilikom zatvaranja ne naležu celom svojom dužom stranicom na zid, potrebno ih je dodatno podesiti. Ovo se radi na taj način što se vrata skinu sa klizača, a potom se klizač zavija u koliko taj kraj vrata treba da se podigne, odnosno odvija u koliko treba da se spusti. Kada mislite da su vrata u željenom položaju vratite klizač i proverite. Ovo radite sve dok ne budete zadovoljni kako vrata stoje.


postavljanje kliznih vrata

Na pod, na mestu gde vrata ulaze u zid, postavite vođicu po kojoj će klizeti vrata odnosno “U” profil koji ste pričvrstili na donji kraj vrata.


postavljanje kliznih vrata

Dobar položaj vođice je onaj gde vrata ne spadaju sa vođice bez obzira da li su skroz otvorena ili skroz zatvorena.


postavljanje kliznih vrata

Izgled gotovih vrata postavljenih i nivelisanih.


postavljanje kliznih vrata

Deo gipsanog zida koji se nalazi iznad vrata možete prepustiti tako da sakrije šinu i mehanizam ili skratiti u koliko želite da se šina i mehanizam vide. Ovo ne utiče na rad vrata već je samo estetski detalj.


postavljanje kliznih vrata

Na ivicu kliznih vrata koja dodiruje zid kada se vrata zatvore možete zalepiti “četku” – ublaživač udara. Na ovaj način zatvaranje vrata postaće nečujno. Klizna vrata su veoma popularna i mogu se ugrađivati i kao spoljna. O tome smo našli interesantno uputstvo na sajtu Rona.

Related articles