Postavljanje nadzidne OG utičnice

19/09/2018 Procedure 14018 Views
Nadzidna OG utičnica je idealna za mesta kao što su podrumi ili garaže odnosno sva mesta gde postji vlaga. Pogledajte koliko je jednostavna njena montaža.

Nadzidna OG utičnica je idealna za mesta kao što su podrumi ili garaže. Prednost joj je što može da se montira naknadno, bez kopanja zidova zbog postavljanja provodnika. Pogledajte koliko je jednostavna njena montaža.


Potreban alat:  šrafciger, bušilica za beton, burgija za beton, skalpel

Potreban materijal: tiplovi, OG utičnica


rastavljanje nadzidne OG utičnice

Da bi se pristupilo kontaktima za povezivanje OG utičnice na struju potrebno je skinuti plastične zaštite sa OG utičnice. Počinje se tako što se šrafcigerom odvrne šraf u centru.


rastavljanje nadzidne OG utičnice

A zatim se skine deo sa vratancima


rastavljanje nadzidne OG utičnice

Potom se odvrnu dva šrafa u uglovima. Kod nekog drugog modela nazidne OG utičnice ne mora da bude raspored šrafova isti ali princip je isti.


rastavljanje nadzidne OG utičnice

A potom izvadite telo OG utičnice iz plastične kutije


Obeležavanje mesta na zidu za ugradnju nadzidne OG utičnice

Sada je potrebno montirati plastičnu kutiju na zid. Najpre odredite položaj gde bi ste voleli da imate OG utičnicu, a zatim obeležite mesta na zidu gde će te bušiti rupe.


dve rupe u zidu

Bušilicom izbušite rupe na obeleženim mestima. Pre bušenja uverite se da ispod obeleženih mesta, gde nameravate da bušite zid, nema nekih vodovodnih ili električnih instalacija koje možete oštetiti.


postavljanje tiplova u zid

Kada ste završili sa bušenjem rupa umetnite tiplove. Za učvršćivanje OG utičnice ne treba vam ništa veće od tipla broj 6. Naravno, za bušenje rupa za ove tiplove koristite burgiju prečnika 6mm.


pričvršćivanje nadzidne OG utičnice na zid

Sada postavite kutiju tako da se rupe na njoj poklope sa tiplovima i pričvrstite je šrafovima


zaštitna guma na nadzidnoj OG utičnici

Posle toga dolazi na red kabl. Da bi se on uveo u kutiju OG utičnice neophodno je napraviti rupu za njega. Sa obe strane postoje gume kroz koje se provlači kabl u zavisnosti sa koje strane Vam se nalazi izvor struje.


sečenje gume na nadzidnoj OG utičnici

Skalpelom otvorite rupu na toj gumi u zavisnosti od prečnika kabla. Ova guma treba malo teže da se navuče na kabl kako bi OG utičnicu štitila od prodora vlage.


povezivanje nadzidne OG utičnice na struju

Što se tiče povezivanja OG utičnice na struju ono je identično kao kod šuko utičnice.


povezivanje nadzidne OG utičnice na struju

Šrafove koji pričvršćuju provodnike treba dobro pritegnuti kako bi se ostvario dobar kontakt. Loš kontakt uzrokuje grejanje kontakata i ta OG utičnica će biti kratkog veka.


postavljanje nadzidno OG utičnice na zid

Sastavljanje OG utičnice ide obrnutim redom. Prvo se učvrsti maska sa dva šrafa


postavljanje nadzidno OG utičnice na zid

A potom se montira poklopac OG utičnice


nadzidna OG utičnica

I to je to. Ostaje vam da uključite neki potrošač i da proverite da li ste sve dobro uradili.

Related articles