Povezivanje knjige – 4. deo – Koričenje

19/09/2018 Procedure , Projekti 9496 Views
U četvrtom delu povezivanje knjige koji nosi naziv koričenje je objašnjeno kako se prave korice za knjigu i kako se formira knjiga.

Nakon što ste prošli prve tri faze u povezivanju knjige priprema, šivenje knjige i pravljenje knjiškog bloka, dolazimo do poslednje faze koja nosi naziv koričenje.


Potreban alat: Lenjir, olovka, skalpel, šubler, četkica, makaze

Potreban materijal: Lepenka, šmirgl papir, materijal za presvlaku, lepak za drvo


knjiga

U ovoj fazi ćete napraviti korice za knjigu i spojiti ih sa knjiškim blokom čime ćete konačno završiti postupak povezivanja knjige.


 lepenka

Za izradu tvrdih korica se najčešće koristi siva lepenka. To je vrsta kartnona koja se izrađuje od starog papira i usitnjenog kartona. Obično se gramaža sive lepenke kreće od 180-250 gr/m2. Za ovu svrhu mogu se koristiti i drugi čvrsti materijali kao što je šperploča, lesonit i sl.


tvrdi karton

Za potrebe pravljenja ove knjige poslužio je karton od starog kalendara. Siva lepanka se koristi i za pravljenje razne ambalaže, tako da i tu možete da potražite materijal za knjigu.


merenje knjiškog bloka

Sledeće što treba da uradite je da izmerite tačne dimenzije korica. Dužina budućih korica treba da bude 8mm duža od visine knjige, tako da korice po visini knjige prelaze za 4mm visinu knjiškog bloka.


obeležavanje kartona

Ovu dužinu prenesite na sivu lepenku i ….


izrada korica knjige

… isecite je po naznačenoj liniji. Lepenka se može seći i makazama ali se pokazalo da je lakše i preciznije to uraditi uz pomoć lenjira i skalpela.


izrada korica knjige

Širina korica se dobija tako što se od ivice knjiškog bloka odmeri dve debljine sive lepenke, kao na slici, a zatim se na drugoj strani prepusti za 4mm od ivice knjiškog bloka. Kada lepenku isečete po toj liniji dobili ste prednje korice za knjigu. Na isti način isecite još jedan komad lepenke za zadnje korice.


merenje debljine knjige šublerom

Treći deo korica, odnosno deo za hrbat knjige se dobija tako što se izmeri debljina knjiškog bloka zajedno sa debljinom obadve korice, kao što je prikazano na slici. To će biti širina leđa knjige.


sečenje kartona skalpelom

Visina leđa će biti identična visini već isečenih korica.


delovi korica knjige

Otprilike već ste završili dobar deo posla. Raspored kartona u budućim koricama je prikazan na slici.


šmirglanje ivice kartona

Obzirom da su ivice lepenke, posle sečenja, ostale oštre potrebno ih je ublažiti korišćenjem šmirgl papira. Išmirglajte sve ivice lepenki tako da dobijete zaobljene rubove.


knjigovezačno platno

Presvlaka kojom se oblažu korice knjige naziva se knjigovezačko platno. Ono se izrađuje od prirodnih materijala (pamuk, lan, konoplja) ili od sintetičkih materijala. Takođe se izrađuje i od modifikovanih prirodnih vlakana kao što su viskoza ili veštačka svila. Najplemenitije i najvrednije koričene knjige imaju presvlaku od kože ili pergamenta.


pravljenje korica za knjigu

Pored estetske, presvlaka ima i zaštitnu funkciju. Materijali od kojih je napravljena moraju da budu postojani na svetlosti, otporni na savijanje, kidanje i habanje. Površina mora da bude takva da ne sakuplja prašinu i da je otporna na vlagu. Naravno, sa materijalima možete i da eksperimentište, zavisno od namene knjige, npr. novinski papir, plastične folije ili običan papir. U našem slučaju izbor je pao na običan crni skaj.


šematski prikaz korica za knjigu

Raspored kartonskih delova na presvlaci treba da bude kao što je prikazano na slici. Presvlaka treba da bude šira za 15mm od ivica lepenke. Ćoškovi moraju biti odsečeni pod 45º i udaljeni 5mm od ćoškova lepanke.


nanošenje lepka na karton

Kada ste isekli komad materijala za presvlaku potrebno je na njega zalepiti kartonske delove. Jedan po jedan treba premazati knjigovezačkim lepkom, ili u ovom slučaju lepkom za drvo


koričenje knjige

…i zalepiti na presvlaku. Razmak između kartonskih delova jednak je tri debljine kartona koji se koristi za koričenje, kao na slici. Ovde je važno napomenuti da svi kartonski delovi moraju da budu zalepljeni tako da stoje u istoj ravni.


koričenje knjige

Ove mere prenesite na materijal kojim oblažete knjigu i…


koričenje knjige

…. isecite presvlaku po iscrtanim linijama.


koričenje knjige

Kada dođete do ove faze možete reći da ste najveći deo posla završili. Ostaje Vam samo još malo završnog lepljenja i to je to.


koričenje knjige

Duže ivice knjige, kao na slici, premažite lepkom i preklopite ih preko kartonskih umetaka.


koričenje knjige

Materijal na ćoškovima potrebno je saviti kao što je prikazanao na slici. Ukoliko se materijal za presvlaku teže savija, kao što je to ovde bio slučaj, stavite korice u presu i ostavite neko vreme da se lepak dobro osuši i dve duže ivice dobro zalepe.


Korice knjige

Nakon lepljenja dužih stranica knjige i obrade ćoškova isto to uradite i sa manjim stranicama. Sve to stavite u presu i ostavite da se lepak dobro osuši.


koričenje knjige

Sada dolazite do dela gde se knjiški blok i korice spajaju čime nastaje knjiga. Pre nego što počnete sa lepljenjem proverite kako knjiški blok stoji u koricama, centrirajte ga, proverite da li dimenzije korica odgovaraju dimenzijama knjiškog bloka.


lepljenje korica na knjigu

Pažljivo otvorite prednju stranu korica tako da ne pomerite knjiški blok sa pozicije na koju ste ga u prethodnom koraku postavili. Ispod slobodne stranice forzeca postavite papir i preko prednje strane forzeca nanesite lepak celom površinom.


Ukoričena knjiga

Potom zaklopite knjigu i malo pritisnite da se predlis zalepi za korice. Nakon toga otvorite korice i prstom pritisnite mesta koja se nisu dobro zalepila. Zatim, knjigu ostavite ispod nekog teškog predmeta kako bi se korice i forzec što bolje slepili. Isto uradite i na drugoj strani knjige.


ukoričena knjiga

I to je to. Pored zabave koju ste dobili prilikom pravljenja knjige ostaje Vam vredna knjiga koju ste svojim rukama napravili i koja predstavlja unikat. Inače knjigovezački zanat je zanat koji nestaje. Razvojem mašina koje koriče knjige sve manja je potreba za ručnim povezivanjem knjiga. Malobrojni knjigovesci, uglavnom prave skupocene knjige ili restauriraju stare muzejske eksponate.

Related articles