Povezivanje mrežne utičnice

11/01/2020 Procedure 21625 Views

Sa razvojem tehnologije povećava se i broj uređaja koji koristimo u kući, a koji za svoj rad treba da budu povezani mrežnim kablovima. Trenutno su to u većini domova računari i smart televizori ali je već sada izvesno da će se u bliskoj budućnosti na ovaj način upravljati i drugim kućnim aparatima. Zbog toga sve češće imamo potrebu da u okviru postavljanja instalacija umesto jednostavnih šuko utičnica postavljamo i telefonske, antenske, mrežne i druge utikačke module. Zbog toga smo odlučili da Vam pokažemo povezivanje mrežne utičnice.


Potreban alat: skalpel

Potreban materijal: modularna mrežna utičnica, UTP kabl


mrežna utičnica

Mrežni kablovi su, uprkos širenju bežične veze, i dalje u upotrebi i ne nazire se vreme kada će biti u potpunosti izbačeni. Zbog svoje brzine prenosa podataka i otpornosti na ometanje mrežni kablovi će još dugo biti u upotrebi. U ovoj foto priči odlučili smo se da vam pokažemo povezivanje mrežne utičnice i postavljanje mrežne modularne utičnice.


rastavljanje mrežne utičnice

Za početak je potrebno da sa tela modularne utičnice oslobodite deo na koji se povezuje UTP kabl.


rastavljena mrežna utičnica

Nakon toga oslobodite i kontakte na koje je potrebno povezati provodnike UTP kabla. 


blankirani provodnici

Blankirajte provodnik, odnosno skinite izolaciju u dužini od oko 5 cm …


povezivanje provodnika sa mrežnom utičnicom

…i pojedinačne provodnike provucite kroz odgovarajuće proreze. Mesta za pojedine provodnike obeležena su bojama pa vodite računa da svaki provodnnik bude na svom mestu. Npr: tamo gde je na priključku plavo polje provucite plavu žicu, a tamo gde je plavo belo polje provucite belu žicu sa plavom linijom itd


povezivanje mrežne utičnice

Kada ste sve provodnike postavili na pravo mesto u držaču…


povezivanje mrežne utičnice

…spojite ga sa kontaktima laganim pritiskom.


povezivanje mrežne utičnice

Na ovaj način će kontakti probiti izolaciju provodnika i napraviti dobar spoj.


povezivanje mrežne utičnice

Kontakte vratite na telo mrežne utičnice…


mrežna utičnica

…a mrežnu utičnicu postavite u modularnu kutiju.


mrežna utičnica

Na kraju preostaje još da postavite ukrasnu masku modularne kutije i povezivanje mrežne utičnice je završeno. Sada možete da spojite Vaš računar na internet preko kabla i otvorite prozor u svet.

Related articles