Presađivanje kaktusa

02/05/2018 Procedure , Vrt 29076 Views
Imate kaktus koji ste dobili ili kupili. Prošlo je 2-3 godine i vreme je da mu dodelite novu kuću. Evo kako se presađuje kaktus.

Presađivanje kaktusa je korisno za samu biljku. Obično se kaktus presađuje u veću saksiju kako bi dobio novi prostor za širenje korena, odnosno rast biljke. Pored toga to je prilika da se odstrani islužena zemlja iz koje je biljka, prethodno, iskoristila hranjive materije i doda nova u kojoj kaktus može normalno da se razvija.


Potreban alat: Rukavice, novinski papir

Potreban materijal: Saksija, zemlja za kaktuse, nekoliko oblutaka ili komadića keramike


saksija, kaktus, zemlja za cveće

Presađivanje kaktusa, dok su još mali, obavlja se relativno često, otprilike jednom godišnje. Posle navršene 4 godine starosti dovoljno je presaditi kaktus jednom u 3-4 godine.  Za presađivanje kaktusa najpogodinje je izabrati rano proleće pre nego što počne vegetacija kaktusa.


kaktus u saksiji

Pre početka presađivanja kaktusa neophodno je zaštititi ruke. Kao što je poznato, kaktusi imaju bodlje duž cele stabljike. Neki kaktusi imaju bodlje koje se lako lome i ostaju u koži, dok neke vrste imaju kukaste bodlje što ih čini naročito teškim za vađenje iz kože. Pored bodlji neke vrste kaktusa imaju otrovan sok koji je iritantan za sluzokožu i oči. Zbog svega ovoga neophodno je koristiti rukavice prilikom presađivanja kaktusa. Za ovu priliku Vam mogu poslužiti obične gumene rukavice koje se koriste u domaćinstvu.


vađenje kaktusa iz saksije

Ukoliko je kaktus zasađen u plastičnu saksiju neće biti nikakvog problema da se izvadi iz nje. Sakskijom lupite po tvrdoj podlozi kako bi se supstrat odvojio od saksije a zatim novinskim papirom obuhvatite kaktus, kao na slici, a zatim saksiju okrenete naopačke. Kaktus sa starim supstratom će lako izaći iz saksije. Ukoliko je Vaš kaktus zasađen u keramičku saksiju moguće da je supstrat zalepljen za unutrašnje ivice saksije. Uz pomoć nekog tankog predmeta odvojite ga od ivica. Dalji postupak je identičan kao i kod plastične saksije.


koren kaktusa sa zemljom

Kada vidite da je koren potpuno prorastao supstrat to je pouzdan znak da je neophodno presađivanje. Neki uzgajivači ne presađuju kaktus po nekom utvrđenom rasporedu već kada primete da  je koren izbio kroz rupe na dnu saksije. Ipak, nema potrebe toliko čekati već vašem kaktusu dati novu zemlju obogaćenu mineralima koji su neophodni za njegov rast.


kaktus sa izdankom

Ukoliko kaktus ima izdanke ovo je prilika da se oni odvoje od matične biljke i posadite ga u drugu saksiju. Ovo se zove razmnožavanje kaktusa putem izdanka.


kaktus sa korenom

Ako kaktus u istoj zemlji raste više godina potrebno ga je u potpunosti zameniti. Potrebno je supstrat oko korena lagano razmrviti a da pri tome što manje oštetite koren. Možete se poslužiti i nekim drvenim štapićem ili slično.


kamenčići na dnu saksije

Kaktusi u svom prirodnom staništu rastu u siromašnoj zemlji sa malo vlage. Kao vrsta su se prilagodili takvim uslovima i smeta im vlažna okolina. Zbog toga kaktusima treba osigurati dobru drenažu kako bi voda samo prošla kroz supstrat a ne da se zadržava u njemu. Kako bi ovo postigli na dno treba postaviti drenažni sloj. To mogu biti kameni oblutci ili komadi cigle. Ovaj drenažni sloj ima ulogu da primi sav višak vode iz supstrata i odvede ga kroz otvore na saksiji. Pored toga ovaj sloj sprečava zapušavanje otvora na dnu saksije. Kada bi se to dogodilo voda bi stajala na dnu saksije i kaktus bi vrlo brzo uginuo. Dakle drenažni sloj ima veoma bitnu namenu i obavezno ga stavite na dno saksije.


zemlja za kaktuse

Što se tiče supstrata, postoji veoma veliki broj „recepata“ kako napraviti mešavinu komposta, peska, zemlje, šljinka i slično. To je i logično obzirom da postoji preko 7000 raznih vrsta kaktusa koji rastu po najrazličitijim mestima od vrele pustinje do vrhova Anda. Ova raznovrsnost terena, uslova života i vrsta kaktusa uslovila je i postojanje ogromnog broja sastava supstrata. Ali bez brige. Za amatersko bavljenje uzgoja kaktusa sasvim će biti dobro ako pomešate jedan deo treseta, jedan deo baštenske zemlje i jedan deo sitnog šljunka. Naravno, ako ne želite da se igrate sa ovom kombinatorikom u specijalizovanim prodavnicama za cveće možete da kupite gotovu zemlju za kaktuse sa kojom sigurno nećete pogrešiti.


sipanje zemlje u saksiju

Sledeće što treba uraditi je dodati jedan sloj supstrata preko drenažnog sloja na dnu saksije. Kada smo već kod toga da kažemo i neku reč o saksijama. Kaktusi se uspešno gaje i u plastičnim i u keramičkim saksijama. Plastične saksije su lakše, jefitnije i kaktusi zasađeni u plastične saksije zahtevaju manje zalivanja. Ipak za početnike se preporučuju ipak keramičke saksije obzirom da se zemlja u njima suši umereno i time se smanjuje verovatnoća da će doći do propadanja kaktusa usled velike vlage. Veličinu saksije treba prilagoditi veličini kaktusa. Pliće saksije odgovaraju loptastim vrstama kaktusa pošto njima ne treba mnogo prostora za korenje. Stubaste vrste kaktusa treba presađivati u saksije čiji je prečnik otprilike jednak polovini visine kaktusa. U svakom slučaju kaktusi se presađuju u saksije koje su malo veće od prethodne. Jedino što trebate da vodite računa je da između korena i zida sakskije ima najmanje 1 cm.


usađivanje kaktusa u saksiju

Na sloj supstrata postavite kaktus u vertikalnom položaju pridržavajući ga novinskim papirom i vodeći računa da koren ne bude savijen, odnosno da bude ravnomerno raspoređen u saksiji. Ovo će omogućiti ravnomeran razvoj korena i dobar napredak kaktusa.


dodavanje zemlje u saksiju sa kaktusom

Nakon toga polako sa svih strana dodajte ostatak zemlje kako bi se koren u potpunosti pokrio. Kaktus u novoj posudi treba da bude zasađen u istom nivou kao što je bio u prethodnoj saksiji.Samo malo utapkajte zemlju oko korena pošto će se ona naknadno slegnuti prilikom zalevanja. Takođe kada napunite saksiju sa novom zemljom možete lagano da je protresite i lupnite njome po tvrdoj podlozi  kako bi se zemlja još dodatno slegla oko korena.


presađivanje kaktusa

I to bi bilo to. Nakon presađivanja kaktus nije potrebno zalevati najmanje nedelju dana kako bi se kaktusu dalo vremena da zaleči eventualna oštećenja korena pre nego što se izloži vodi. Nakon nedelju dana zalijte kaktus ali ne preterujte. Uvek imajte na umu da ove biljke u prirodu rastu u veoma teškim uslovima sa jako malo vode. One su se tome prilagodile i višak vode im smeta više nego manjak. U toplim delovima godine kaktus se zaleva jednom u desetak dana. Najbolje je zalivati kaktus ujutro kako bi biljka imala vremena da se prosuši do uveče i u količini koju sama upije. Ukoliko je hladno i vlažno vreme, nije ga potrebno zalevati. Nakon 3-4 meseca nakon presađivanja možete dodati kaktusu prehranu posle zalevanja.

Related articles