Projektovanje fioka

29/08/2018 Procedure 27626 Views
Kod projektovanja plakara i kuhinjskih elemenata najkomplikovaniji deo je odrediti dimenzije fioke. Ako pročitate ovaj tekst videćete da planiranje fioka uopšte nije nikakav problem.

Kod projektovanja plakara i kuhinjskih elemenata najkomplikovaniji deo je odrediti dimenzije fioke. Ako imate više fioka jedna iznad druge onda to stvara dodatni problem a greška u ovom delu donosi probleme kada kada dođe na red montiranje fioka. Ako pročitate ovaj tekst videćete da planiranje fioka uopšte nije nikakav problem.


Potreban alat: metar, šrafciger, vinkla ili specijalni alat za ugradnju fioka

Potreban materijal:


fioke

Pri projektovanju plakara ili kuhinjskih elemenata potrebno je predvideti određeni prostor za fioke. Drugo pitanje je koliko fioka želite da imate u tom porstoru. Frontove fioka ćete dobiti tako što ćete površinu podeliti na onoliko delova koliko ste predvideli  fioka, kao na slici.


klizač fioke

Prva dimenzija koju  određujete je dužina fioke. Nju umnogome diktira dužina mehanizma za fioke i on je opet uslovljen dubinom Vašeg plakara. Kako su dužine mehanizama standardizovane, odabraćete onu koja može da se smesti u Vaš plakar po dubini.


merenje rasojanja od zadnje ivice klizača fioke

Kod izbora klizača vodite računa da rastojanje od kraja klizača do leđa plakara ne bude nikako manje od 2 cm.


merenje rastojanja od bočne ivice fioke do plakara

Sledeća dimenzija koju je neophodno definisati je širina fioke. Ona je takođe uslovljena klizačem. Između spoljne ivice fioke i unutrašnje ivice prostora za fioke treba da bude otprilike 12.5 mm, sa svake strane. Dakle širina fioke će biti za 2.5 cm uža u odnosu na raspoloživi prostor namenjen fiokama.


otvorena fioka

Poslednja dimenzija koju određujete je dubina fioke. Za njeno određivanje ne postoje stroga pravila.


otvorene tri fioke

Sve se svodi na to da unutrašnju visinu korpusa podelite sa brojem fioka koje ste isplanirali i među fiokama napravite zazor. Upravo veličina tog zazora je Vaša volja. Manji zazor dublja fioka. Ipak nije pametno suviše smanjiti zazor jer će Vam se pojaviti problem sudaranja fioka i frontova. Ugrubo rečeno, ako Vam je visina fronta 20 cm, visina bočne stranice fioke ne bi trebala da prelazi 15 cm.


fioka

Samu fioku je vrlo jednostavno napraviti. Komade iverice pod pravim uglom možete da spojite šrafovima ili drvenim tiplovima (ukoliko ne želite da Vam se šrafovi vide). Ivice stranica možete da iskantujete a dno zatvorite komadom lesonita odgovarajuće boje i dimenzija.


donja strana fioke sa metalnim klizačima

Na uzdužne ivice, šrafovima, pričvrstite klizni deo mehanizma, kao na slici


projektovanje fioka

A na korpus pričvrstite drugi deo mehanizma na rastojanjima koja ste dobili deljenjem visine korpusa sa brojem fioka.


projektovanje fioka

Pri montaži ovih klizača jako je važno da ih montirate pod pravim uglom u odnosu na korpus, jer u protivnom frontovi fioka neće lepo nalegati na stranice korpusa. Dakle za montiranje klizača nije pouzdano koristiti libelu.


ugaonik ili vinkla

Mnogo je pouzdanije koristiti vinklu ili ugaonik


alat za postavljanje mehanihma fioka

Specijalni alat kojim se vrlo lako i precizno postavljaju mehanizmi za fioke.


prednja strana fioke

Tek kada ste postavili sve fioke i utvrdili da se lagano izvlače i uvlače postavite frontove tako da čine vizuelnu celinu i da su razmaci između njih jednake širine


fiksiranje panela fioke uz pomoć šrafova

Kada ih pravilno postavite učvrstite panele za fioke šrafom dužine 3 cm. Još jedan savet. Ukoliko nemate mnogo iskustva sa pravljenjem fioka bolje je leđa korpusa namontirati tek u ovoj fazi kada se uverite da su fioke pravilno postavljene. To Vas može poštedeti mnogo muka oko podešavanja frontova kao i samih mehanizama. I to je to. Kao što vidite po sistemu Uradi Sam možete da prevaziđete i najteži deo gradnje plakara a to su fioke.

Related articles