Provera ispravnosti kabla ugaone brusilice

20/11/2021 Alati i materijali , Popravke , Procedure 2219 Views
Oštećenje napojnog kabla na ugaonoj brusilici nije tako redak kvar. Pogledajte kako se vrši provera ispravnosti kabla ugaone brusilice

Napojni kabl ugaone brusilice, usled čestog savijanja, može da se ošteti. Najčešće dolazi do prekida bakarnog provodinika unutar izolacije. Gledajući kabl izvana ne može se utvrditi postojanje kvara. Da bi se izvršila provera ispravnosti kabla ugaone brusilice potrebno je izvršiti nekoliko merenja, pogledajte kako to da uradite.


Potreban alat: digitalni unimer, šrafciger

Potreban materijal:


rastavljena ugaona brusilica

Najpre se mora pristupiti prekidaču ugaone brusilice. Ovaj postupak smo korak po korak opisali u foto-priči zamena prekidača ugaone brusilice, pa predlažemo da ga pogledate.


prekidač ugaone brusilice

Sledeće što ćete uočiti je da kroz napojni kabl prolaze dva provodnika, fazni i nulti provodnik. Oba provodnika ulaze u prekidač. Ovo mesto ulaska provodnika u prekidač je mesto na kojem ćemo vršiti merenja.


provera ispravnosti ugaone brusilice

Za ovu priliku će nam biti potreban digitalni unimer. Podesite ga na opciju merenja otpornosti ili opciju provere kratkog spoja. Prvo merenje ćemo obaviti između jednog pina utikača i jednog od provodnika na ulazu u prekidač, kao na slici. Ovde možete izmeriti beskonačnu otpornost ili jako malu otpornost (kratak spoj)


provera ispravnosti ugaone brusilice

Nakon toga, zadržavajući jedan kraj unimera na istom pinu utikača, drugi kraj unimera prebacimo na drugi provodnik koji ulazi u prekidač. I ovde možemo da izmerimo beskonačno veliku otpornost ili kratak spoj. Posle ova dva merenja možemo zaključiti ako smo u oba merenja dobili na jednom provodniku beskonačnu vrednost a na drugom kratak spoj, prvi test je pokazao dobre rezultate i treba izvršiti drugi test. Ukoliko se na oba kontakta dobila vrednost otpornosti beskonačno ili kratak spoj kabl nije ispravan.


provera ispravnosti ugaone brusilice

Ako je prvi test bio dobar prelazite na sledeća dva merenja. Sada jedan kraj unimera prebacite na drugi kontakt utikača, a drugi kraj unimera na jedan od ulaza provodnika u prekidač. Takođe, možete izmeriti beskonačnu otpornost ili kratak spoj.


provera ispravnosti ugaone brusilice

Zatim zadržavajući kraj unimera na istom pinu utikača, promenite mesto drugom kraju unimera na drugi provodnik koji ulazi u prekidač. I ovde možete da izmerite beskonačnu vrednost ili kratak spoj. Kao i u prvom testu ako ste na jednom provodniku dobili beskonačnu vrednost a na drugom kratak spoj, provodnik je ispravan. Ukoliko ste na oba dobili kratak spoj ili beskonačnu vrednost otpornosti, kabl je neispravan. I time je izvršena provera ispravnosti kabla ugaone brusilice.

Related articles