Provera ispravnosti kondenzatora

06/04/2018 Procedure 32242 Views
Ako imate kondenzator za koji ne znate da li je ispravan ili ne pogledajte dva načina kako da proverite ispravnost kondenzatora

Kondenzator je električni element koji je, gotovo nezaobilazan u složenijim električnim kolima. Kako se on menja sa protokom vremena često je baš on uzrok kvara električnih uređaja. Saznajte kako se radi provera ispravnosti kondenzatora i tako dijagnostikujete kvar.


Potreban alat: Unimer, izolovana klešta

Potreban materijal: žica sa izolacijom


KondenzatorVisoko naponski kondenzator može biti opasan ako je napunjen

Kondenzatori su elementi koji u sebi skladište energiju. Ako su visokonaponski ta energija može da bude toliko visoka da povredi čoveka.


Savijena žica u obliku slova U

Pre bilo kakvog merenja ili bilo kakvog rada sa kondenzatorom mora se proveriti da li je napunjen ili prazan. Najlakše ćete ovu proveru izvršiti kratko spajajući kontakte kondenzatora.  Savite provodnik u obliku latiničnog slova U i sinite izolaciju na vrhovima, kao na slici.


Žica uhvaćena kleštima

Sledeće što treba da ovu žicu uhvatite dobro izolovanim kleštima…


Kratko spajanje kontakata kondenzatoraKratko spojite kontakte kondenzatora kako bi ga ispraznili

vrhovima provodnika dodirnite oba kontakta kondenzatora. Ukoliko je kondenzator ispražnjen neće se dogoditi ništa. Ukoliko je kondenzator napunjen pojaviće se varničenje na kontaktima, a ukoliko se radi o visokonaponskom kondenzatoru osim varničenja čućete i jak prasak. Nakon ovog kratkog spajanja krajeva kondenzatora on je sigurno ispražnjen i možete da pristupite proveri ispravnosti kondenzatora.


Merni kablovi unimeraPrvi način provere je merenje kapacitivnosti

Postoje dva jednostavna načina za proveru ispravnosti kondenzatora. Za proveru biće Vam potreban Unimer. Neki unimeri imaju mogućnost merenja kapacitivnsti kondenzatora. U tom slučaju merne kablove treba postaviti u priključnice između kojih je oznaka Cx


birač na unimeru

A zatim na biraču režima rada unimera odabrati opseg zamerenje kapacitivnosti.


provera ispravnosti kondenzatora

Ostalo je krajnje jednostavno postavite po jedan merni kabl na svaki kontakt kondenzatora i na displeju očitajte vrednost kapacitivnosti kondenzatora. Ukoliko dobijete neku konačnu vrednost kondenzator je ispravan. Ukoliko očitavate nula ili beskonačno kondenzator nije ispravan.


provera ispravnosti kondenzatoradrugi način provere kondenzatora je merenje otpornosti

Ukoliko posedujete unimer koji ne može da meri kapacitivnost možete na drugi način da ispitate ispravnost kondenzatora. Podesite unimer za merenje otpornosti. Izaberite opseg merenja 1-2 megaoma ili veći. Kada priključite merne kablove na kontakte kondenzatora vrednost otpornosti će rasti,


provera ispravnosti kondenzatoraOtpornost mora biti beskonačna

sve dok ne dostigne beskonačnu vrednost. Ovi pokazatelji nam govore da je kondenzator ispravan. Proces porasta otpornosti predstavlja punjenje kondenzatora. Što je kondenzator većeg kapaciteta vreme punjenja (poras otpornosti) biće duže. Zbog čega na kraju dosegne beskonačano. Pa to je zbog toga što se kondenzator u kolu jednosmerne struje ponaša kao prekid (izolator). Kako se unimer napaja jednosmernom strujom u tom kolu će se kondenzator ponašati kao prekid strujnog kola i instrument će pokazivati beskonačnu vrednost otpornosti. Ukoliko dobijemo da je vrednost otpora konačna ili nula zaključujemo da je kondenzator neispravan. I to je to, provera ispravnosti kondenzatora i nije neko problem.

Related articles