Postavljanje reflektora na plafon

11/01/2020 Procedure 5072 Views

Reflektor je jedna vrsta osvetljenja koja postoji na našem tržištu već dosta dugo. Imaju usmerenu svetlost i deluju dekorativno. Princip njihovog postavljanja na plafon se ne razlikuje mnogo od principa postavljanja bilo koje plafonjere. Ali da vidimo korak po korak kako se to radi.


Potreban alat: Bušilicaskalpelšrafciger, izolir traka, burgija

Potreban materijal: Luster kleme, reflektor


automatski osigurači

Pre bilo kakvog rada isključite automatski osigurač ili izvrnite umetak ako se radi o topljivom osiguraču!


sijalica

Pre nego što smo počeli montažu reflektora, na plafonu nisu bili ugrađeni lusteri. Postojale su kuke za kačenje lustera koje smo odšrafili jer nam za reflektore nisu potrebne.


reflektor za plafon

Planirani reflektori za plafon koriste reflektorske sijalice maksimalne snage 40W. U sobi nam je bilo potrebno osvetljenje snage 200W.


sijalična mesta na plafonu

Na plafonu postoje dva sijalična mesta tako da smo iskoristili mogućnost da postavimo jednu šinu sa tri i jednu sa dva reflektora u cilju dobijanja potrebne snage osvetljenja.


električni priključci za reflektor

Izgled unutrašnjosti šine reflektora. Plastična vođica-omotač šrafa onemogućava da prilikom montaže na plafon šrafom oštetite neki od provodnika. Postavite reflektore na plafon u položaj u kojem želite da ih pričvrstite i obeležite mesta gde će biti probušene rupe.


bušenje rupe u plafonu

Bušilicu podesite na vibraciju, i bušite burgijom predviđenom za bušenje betona.Dobro proverite položaj električne instalacije u plafonu da je ne bi bušenjem oštetili i doveli sebe u opasnost od udara električne struje!!!


provodnici za reflektor

Pre bilo kakvog dodira neizolovanih provodnika pouzdanom probnom lampom ispitajte postojanje napona u njima. Ispitajte postojanje napona u svim provodnicima jer se može desiti da je pri postavljanju instalacije bilo odstupanja od standarda što se tiče korišćenja boja provodnika! Značenje boja provodnika električne instalacije:
zeleno-žuta = uzemljenje
plava = nulti provodnik
crna = faza
braon = faza
Da bi sijalice radile potrebno ih je povezati na fazni i na nulti provodnik. Metalna šina reflektora se spaja sa uzemljenjem.


blankiranje provodnika

Skalpelom blankirajte porvodnik, odnosno ogulite izolaciju na provodnicima reflektora. Neka deo provodnika sa koga ste ogulili izolaciju bude 5mm.


povezivanje električne mreže na reflektor

Izgled spojene električne instalacije. Sa gornje strane u luster klemu dolaze provodnici iz električne mreže, sa donje strane su spojeni provodnici koji idu u reflektor. U ovom slučaju postojeći serijski prekidač omogućava nam da svaku sijalicu palimo posebno pa smo tu mogućnost iskoristili. Iz tog razloga smo braon žice od reflektora odvojili i svaku spojili sa  po jednom crnom žicom od prekidača. Da smo na primer imali samo jednu crnu ili braon žicu koje dolaze iz električne instalacije obe braon žice reflektora spojili bi na tu jednu fazu. Nešto slično ovome smo imali U tom slučaju ne bi mogli sijalice da palimo odvojeno.


postavljen reflektor za plafon

I na kraju „uradi sam“ sistem bi trebalo da dovede željenih rezultata.

Related articles