Retrakcija kod 3D štampe

23/01/2019 Procedure 3379 Views
3D štampa sve više postaje realnost koja je dostupna i prosečnom čoveku. Pogledajte kako neke probleme u 3D štampi možete otkloniti prostim podešavanjem.

Korišćenje 3D štampača zahteva značajan broj podešavanja kako bi odštampani delovi izgledali baš onako kako smo planirali.Prilikom štampanja delova na 3D štampaču dešava se neželjeno curenje filamenta iz nozle štampača. Zbog toga, između delova koje ste hteli da odštampate, stvaraju se nanosi plastike koje niste želeli. Ovo za posledicu ima produženo čišćenje odštampanih delova od neželjenih “dodataka” što oduzima vreme i smanjuje komfor pri radu sa 3D štampačem.


Potreban alat: 3D štampač

Potreban materijal: filament


retrakcija kod 3D štampe

Na slici je prikazan odštampani deo koji između dva uspravna valjka ima dosta neželjenih nanosa koje nakon štampe treba odstraniti.


retrakcija kod 3D štampe

Kako postići da deo izgleda ovako kao na slici, odnosno da se prilikom samog štampanja onemogući stvaranje neželjenih “dodataka”? U ovome će nam pomoći retrakcija.


retrakcija kod 3D štampe

Šta je to retrakcija? Na slici je prikazan mehanizam 3D štampača koji odozdo povlači filament nazubljenim valjkom i konstantno ga gura prema gore (ka nozli) gde se topi. Retrakcija je način štampe gde štampač ne gura konstantno filament u nozlu već samo dok nozla štampa sloj. Kada nozla prelazi od jednog do drugog mesta štampe, filament se pomoću nazubljenog valjka izvlači iz nozle tako onemogućavajući curenje prilikom pomeranja nozle od jednog do drugog mesta štampe.


retrakcija kod 3D štampe

Retrakciju možete uključiti na sledeći način: U programu za slajsovanje kliknite na dugme za Konfiguraciju.


retrakcija kod 3D štampe

Kada se otvori meni za konfiguraciju odaberite podešavanje štampača (Printer Settings).


retrakcija kod 3D štampe

…a u ovom meniju izaberite Extruder.


retrakcija kod 3D štampe

Na kartici sa desne strane pojavljuje se meni za Retrakciju. Opcije koje možete podesiti: Lenght – u našem primeru promenili smo vrednost sa 0 (bez retrakcije) na 3 i dobili efekat prikazan na fotografijama. Ovo znači da će štampač svaki put kada prebacuje nozlu sa jednog mesta štampe na drugo, uvući filament za 3 mm i to brzinom od 50mm/s (ovo je podešeno u polju Speed). Pored ovih opcija možete podesiti i da se nozla u trenutku retrakcije podigne uvis za određen broj milimetara što se može podesiti na opciji Lift Z. Korišćenjem retrakcije 3D predmeti koje budete štampali izlaziće mnogo čistiji, a vama će trebati značajno manje vremena da ih očistite i pripremite za upotrebu.

Related articles