Ručna kružna testera – dodatak

11/11/2018 Improvizacije , Projekti 4439 Views
Ručna kružna testera je odličan alat. Ipak nije namenjena sečenju sitnih delova. Uz ovaj dodatak postaje vrlo precizan alat za sečenje.

Ručna kružna testera je odličan alat. Ipak nije namenjena sečenju sitnih delova. Uz ovaj dodatak postaje vrlo precizan alat za sečenje.


Potreban alat: ručna kružna testera, stolarske stege, bušilica, kirner, čekić, kombinovani lenjir, šrafciger

Potreban materijal: aluminijumske lajsne, razne letvice, šrafovi za drvo, lepak


drvene letvice i aluminijumski profil

Za ovaj projekat možete da iskoristite ostatke drveta i iverice od nekih prethodnih projekata. Potrebna vam je ploča iverice proizvoljne veličine. U našem slučaju dimenzije su 50×30 cm. Za vođice su potrebne dve letvice dimenzija 2.5×1.5x50cm. Takođe, za izradu klizača potrebni su aluminijumski L profili 5mmx50cm. Na ovo treba dodati još dve letvice čije će dimenzije zavisiti od konstruktivnih karakteristika kružne testere.


ručna kružna testera

Letvice koje će ručnu kružnu testeru držati iznad radne površine skratite na potrebnu dužinu. Najmanja dužina je ista kao širina kružne testere a najveća dužina je širina radne površine, u našem slučaju 30cm. Dakle, dužina ovih letvica nije strogo definisana. Kod njih je važna širina, što ćemo kasnije da objasnimo.


iverica fiksirana stolarskim stegama i dva šrafa

Stolarskim stegama pričvrstite isečene letvice na ivicu radne površine, kao na slici. Kod spajanja delova obavezno koristite stolarske stege. Na taj način ste sigurni, da se delovi koje spajate, neće pomeriti.


bušenje iverice bušilicom

Kroz ivericu izbušite pilot rupe


ušrafljivanje šrafa u ivericu

A zatim letvice i ivericu spojite ušrafljivanjem šrafa. Između svih elemenata možete da nanesete lepak za drvo kako bi ceo dodatak za kružnu testeru bio što čvršći ali nije neophodno. Na isti način pričvrstite i drugu letvicu na drugom kraju radne površine.


podmazivanje šrafa sapunom

Često, ušrafljivanje šrafa u puno drvo nije lak posao, čak i ako izbušite pilot rupe. Da bi olakšali sebi taj posao namažite navoje šrafa sapunom. Nakon toga šraf će mnogo lakše da se ureže u puno drvo.


zubi ručne kružne testere

Ceo ovaj projekat nema neke određene dimenzije. Upravo zbog toga je pogodan za korišćenje raznih ostataka drveta. Ipak, dimenzija jedne letvice je važna. Na slici je obeležena strelicom širina letvice koju ste u prethodnim koracima fiksirali na radnu površinu. Širina ove letvice mora da bude takva da kada stavite kružnu testeru na klizače, vrh diska testere mora da zadire u radnu površinu nekih 2-3mm. Ovo će omogućiti da testera, na radnoj površini, napravi kanal, prilikom prvog sečenja. Ovaj kanal će biti jako koristan prilikom sečenja kao orjentir gde tačno prolazi sečivo.


aluminijumski profil na drvenoj letvici

Kada ste to uradili sledi izrada klizača za kružnu testeru. Oni se sastoje od letvica, koje daju stabilnost kružnoj testeri i nose njenu težinu, kao i od aluminijumskih L profila koji vode ručnu kružnu testeru. Dakle, za izradu klizača potrebno je aluminijumski profil fiksirati na ivicu letvice.


označavanje kirnerom mesta na aluminijumskom profilu

Ovo ćemo uraditi uz pomoć šrafova za drvo. Na aluminijumskom profilu, uz pomoć čekića i kirnera, označite mesta na kojima ćete izbušiti rupe.


izbušena rupa na aluminijumskom profilu

Zatim, uz pomoć bušilice izbušite rupe. Prečniku rupa odredite mereći prečnik šrafa. Prečnih šrafa izmerite uz pomoć kljunastog pomičnog merila tako što ćete u prečnih umeriti i širinu navoja. Dakle kroz rupu, koju izbušite mora da prože deo šrafa sa navojem ali ne i glava šrafa.


upuštena glava šrafa na aluminijumskom profilu

Kako će ručna kružna testera klizati preko ovih profila, glave šrafova moraju biti u nivou profila. Upuštanje glave šrafa možete da napravite uz pomoć posebnog alata tvz. upuštača glave šrafa, ali možete da iskoristete i burgiju prečnika glave šrafa.


šraf u aluminijumskom profilu

Pre nego što pričvistite L profile na letvicu, proverite da li će svi šrafovi biti u nivou nakon ušrafljivanja.


fiksiranje aluminijumskog profila na drvenu letvicu uz pomoć šrafova

Kada ste sve rupe izbušili, i prilagodili rupe glavama šrafova, uz pomoć stolarskih stega fiksirajte aluminijumske L profile na drvene letvice i šrafcigerom ušrafite šrafove.


fiksiran aluminijumski profil na drvenoj letvici

Gotov klizač bi trebao da izgleda ovako. Potrebna su Vam dva ovakva klizača.


sklapanje dodatka za ručnu kružnu testeru

U sledećem koraku postavite jedan klizač preko letvica, kao na slici.


bušenje rupe u drvetu

Na jednom kraju izbušite pilot rupu…


upuštanje glave šrafa

Izvršite proširenje rupe kako bi glava šrafa bila ravna sa površinom letvice…


ušrafljen šraf

I ušrafite šraf, ali ne do kraja, kao na slici. Potrebno je u ovoj fazi da drugi kraj letvice bude slobodan za podešavanje.


provera pravog ugla kombinovanim lenjirom

Klizači moraju da budu postavljeni pod pravim uglom u odnosu na letvice nosače. Slobodan kraj klizača naslonite na ugaonik.


sastavljanje dodatka za ručnu kružnu testeru

Kada zaklapa prav ugao sa letvicom nosačem, šrafom fiksirajte klizač. Nakon toga stegnite i onaj šraf na drugoj strani klizača.


ručna kružna testera na klizačima

Položaj drugog klizača ćete dobiti tako što ćete postaviti ručnu kružnu testeru na fiksirani klizač, kao na slici. Širina stope ručne kružne testere će definisati razmak klizača. Šrafovima fiksirajte i drugi klizač.


dodatak za ručnu kružnu testeru

Kada ste sve to uradili vreme je za prvi rez. Postavite ručnu kružnu testeru na klizače, uključite je i „provozajte“ je od početka do kraja klizača. Testera će, na radnoj površini, napraviti kanalić koji će kasnije služiti kao reper za sečenje.


ručna kružna testera - dodatak

Sve što treba da uradite je da, stolarskim stegama, pričvrstite komad koji sečete, kao na slici, i prođete preko njega kružnom testerom.


provera pravog ugla kombinovanim lenjirom

I… Ups…. komad nije odsečen pod pravim uglom. To je bilo za očekivati. Koliko god se trudili da klizače postavite pod pravim uglom mala je verovatnoća da ćete u tome i uspeti. Da bi rez bio pod pravim uglom treba da uradite još nešto.


ušrafljivanje šrafa u drvo

Potrebno je dodati još jednu letvicu koja će biti pod pravim uglom u odnosu na kanalić koji je napravila kružna testera. Šrafom fiksirajte jednu stranu letvice, kao na slici, ali kao i u prethodnom slučaju šraf nemojte da stegnete do kraja kako bi ste izvršili fino podešavanje.


pravljenje dodatka za ručnu kružnu testeru

Sada, prislonite ugaonik na tu letvicu i pomerajte je sve dok ne zatvori prav ugao sa kanalićem na radnoj površini. Stolarskim stegama fiksirajte drugi kraj letvice. U ovoj fazi još uvek nemojte ušrafljivati šraf na ovoj strani letvice.


sečenje ručnom kružnom testerom

Napravite nekoliko probnih rezova i posle svakog proverite ugao pod kojim je odsečena probna letvica. Posle svakog reza izvršite potrebnu korekciju položaja letvice.


provera pravog ugla na mestu preseka drvene letvice

Posle nekoliko pokušaja i korekcije položaja dobićete idealan rez pod pravim uglom.


ušrafljivanje šrafa u drvo

Sada šrafom učvrstite ovaj položaj letvice. Takođe, stegnite i šraf na drugoj strani letvice. Pored ove letvice možete fiksirati i neku drugu pod nekim drugim uglom. Naprimer, drugu letvicu možete, na ovaj način, da postavite pod 45 stepeni i da sečete pod tim uglom ili sl.


ručna kružna testera

Još jedna stvar je ostala da se uradi. Zaštitnik sečiva, prilikom sečenja, se oslanja na ivicu drvene letvice, kao na slici. Ovo može da ostane ovako ali vremenom će ovaj metalni zaštitnik da ošteti ovu ivicu i postoji mogućnost da se zatvara prilikom sečenja. Da bi se ova ivica ojačala na nju ćemo nalepiti aluminijumski L profil.


dodatak za ručnu kružnu testeru fiksiran stolarskim stegama

Na profil i letvicu nanesite lepak a onda ih fiksirajte sa svim stegama koje nađete u radionici dok se lepak ne učvrsti.


dodatak za ručnu kružnu testeru

I to je to. Ovo je jedan od jako korisnih dodataka i ako imate ručnu kružnu testeru potrebno je da napravite jedan ovakav dodatak za nju. Kružna testera precizno i brzo seče ali nije pogodna za sitnije komade. Uz pomoć ovog dodatka bezbedno i vrlo precizno možete da sečete i manje komade.

Related articles