Sanduk za stvari

11/01/2020 Projekti 4345 Views

Čemu služi sanduk za stvari i zašto nam je potreban ako imamo komodu sa vratancima ili fiokama? U našem slučaju iza garniture ostaje dosta neiskorišćenog prostora koji nije pogodan za pravljenje komode koja se otvara sa sarane. Iz tog razloga i za takve prostore umesto komode pravimo sanduk koji se otvara sa gornje strane. S obzirom na to da smo u ovom slučaju ograničeni prostorom kojim raspolažemo za smeštaj sanduka za stvari odlučili smo se da njegova visina i dubina bude jednaka visini i dubini već postojeće komode, kako bi se bolje uklopio u enterijer.


Potreban alat: Bušilica, burgije, šrafilica, šrafcigerčekić, kirneri, metar

Potreban materijal: univer, drveni tiplovi, šarke, amortizer, nožice, šrafovi


bušenje rupe u iverici

Materijal od koga je izrađen sanduk za stvari je univer, sve vidne površine napravljene su od belog univera visokog sjaja, a ono što se ne vidi (leđa, dno) od belog univera za korpuse. Kod izrade sanduka za stvari karakteristično je da se i leđa moraju praviti od univera a ne od lesonita jer se šarke koje omogućuju otvaranje poklopca pričvršćuju baš na leđa sanduka. S druge strane na ovaj način se postiže i ukrućenje korpusa s obzirom na to da je gornja strana (poklopac) pokretna i nije čvrsto pričvršćena ni za jednu stranu sanduka. Prvo je potrebno na donjoj ploči izbušiti rupe sa strane (na kant) jer ćemo donju ploču sa bočnim stranicama spajati drvenim tiplovima kako bi spoj bio nevidljiv. Bušimo po dve rupe sa svake strane.


postavljanje kirnera u rupu u iverici

U rupe postavljamo kirnere kako bi na bočnim stranama obeležili mesta za rupe.


obeležavanje pomoću kirnera

Prislonimo stranicu na kojoj treba izvršiti obeležavanje…


obeležavanje pomoću kirnera

i lagano čekićem udarimo stranicu kako bi nalegla na kirnere a oni izvršili obeležavanje. Udarci moraju biti veoma lagani kako se ne bi oštetilo lice stranice.


drveni tiplovi u iverici

Po obeležavanju izbušimo rupe na obeleženim mestima i u njih postavimo drvene tiplove.


sklapanje sanduka za stvari

Sada napunimo lepkom rupe koje smo izbušili na kant stranama i spojimo stranice tako što će tiplovi ući u odgovarajuće rupe.


montiranje nogica na sanduku za stvari

Kada su spojene sve stranice, osim poklopca, montiramo nožice.


bušenje rupa na sanduku za šarke

Na poklopac sanduka pričvrstimo šarke koje će omogućiti da se on otvara.


montiranje šarki na sanduku za stvari

Šarke takođe pričvrstimo i na zadnju stranu sanduka. Sada je moguće otvarati i zatvarati sanduk za stvari. Za konforniju upotrebu…


sanduk za stvari

preporučujemo ugradnju gasnog amortizera koji će držati poklopac u otvorenom položaju dok vama ostaju slobodne ruke za uzimanje ili ostavljanje stvari.


sanduk za stvari

Izgled gotovog sanduka za stvari uklopljenog u ambijent dnevne sobe (izmedju komode i dvoseda).

Related articles