Sat od papirnih tanjira

21/12/2019 Za decu 8509 Views
Za mališane učenje gledanja na sat  može da predstavlja pravi izazov. Ali uz pomoć sata od papirnih tanjira učenje postaje igra.

Kada mališani napune šest godina i donekle postanu svesni vremena može se početi sa učenjem gledanja na sat. U početku je dovoljno da nauče vremena događaja koji se ponavljaju, ustajanje, ručak, odlazak na spavanje i sl. Ceo proces učenja će biti mnogo zanimljiviji ako napravite sat od papirnih tanjira.


Potreban alat: šestar, makaze, lenjir, olovka, marker

Potreban materijal: papirni tanjiri, tvrđi papir, lepak za papir


Žuti papir i dva bela papirna tanjira

Da bi ste napravili sat od paprinih tanjira neophono Vam je samo nekoliko stvari. Dva papirna tanjira koja su pretekla neki dečiji rođendan, zatim jedan driker i malo tvrđi papir ili neki tanji karton od kojeg ćete napraviti kazaljke za sat.


Papirni tanjir i šestar

Da se podsetimo školskih dana kada smo učili kako da podelimo kružnicu na n delova. U ovom slučaju potrebno je kružnicu, odnosno sat podeliti na 12 jednakih delova. Ovde je iskorišćena već postojeća kružnica na papirnom tanjiru. Ukoliko je na Vašim tanjirima nema, slobodno nacrtajte kružnicu proizvoljnog prečnika. Dakle, u otvor šestara uzmite dužinu poluprečnika kružnice. Zabodite iglu šestara u bilo koju tačku na kružnici a drugim krajem šestara presecite kružnicu. Zatim na tako obeleženo mesto zabodite iglu šestara i označite sledeće mesto na kružnici, i tako redom.


Beli papirni tanjir

Na ovaj način ćete podeliti kružnicu na 6 jednakih delova. Praktično ste pola posla završili.


Papirni tanjir i šestar

Da bi dobili ostale tačke na kružnici u otvor šestara uzmite dužinu koja je malo duža od poluprečnika Vaše kružnice.


Papirni tanjir i šestar

Zabodite iglu šestara u jednu od ranije označenih tačaka na kružnici i sa drugim krajem označite male lukove levo i desno od centra.


Papirni tanjir i šestar

Nakon toga iglu šestara zabodite u označenu tačku na kružnici koja se nalazi sa suprotne strane tačke iz koje ste crtali male lukove. Uradite isto, ucrtajte levo i desno od centra male lukove tako da se presecu sa lukovima koje ste prethodno ucrtali.


Lenjir i papirni tanjir

Sada postavite lenjir preko preseca lukova i označite mesta na kružnici koje lenjir preseca. Primetićete da prava konstruisana kroz ove preseke istovremeno prolazi i kroz centar kružnice. To Vam je ujedno i potvrda da ste na pravom putu.


Papirni tanjir i šestar

Sada ponovo uzmite u otvor šestara poluprečnik kružnice, iglu šestara ubodite novooznačeno mesto na kružnici i presecite kružnicu sa leve i desne strane. Isto uradite i drugom tačkom na suprotnoj strani kruga.


Sečenje papirnog tanjira makazama

Na ovaj način ste označili 12 tačaka na kružnici koje je deli na 12 jednakih delova. Ovaj postupak smo detaljnije opisali u postu pod nazivom Kako podeliti krug na 3,6,12… jednakih delova. Postavite lenjir tako da spaja označenu tačku i centar kružnice i izvucite liniju od kružnice do ivice tanjira. Ponovite ovo za sve tačke. Između dobijenih linija napišite brojeve od 1 do 12, a zatim makazama zasecite papirni nanjir po označenim linijama ali samo do kružnice.


sat od papirnih tanjira

Uz pomoć drikera pričvrstite kazaljke na sat. Kazaljke je interesantno napraviti u drugoj boji ali nije obavezno. Možete ih takođe iseći od papirnog tanjira. Kazaljke su proizvoljnog oblika.


sat od papirnih tanjira

Ovim ste napravili sat za učenje sati. Za minuta je potrebno napraviti još nešto. Na drugi tanjir, unutar kružnice nanesite lepak u tankom sloju a zatim spojite sa satom koji ste prethodno napravili. Ovde je bitno da rubovi tanjira nisu zalepljeni.


sat od papirnih tanjira

Na samom kraju ispišite minuta tako što ćete presaviti „uši“ na kojima su napisani sati i ispod (na drugom tanjiru) ispisati odgovarajuće minute. Ova igračka je idealna za učenje gledanja na sat. U početku dete treba da nauči vremena nekih ustaljenih radnji, kada ide u vrtić, kada ruča, kada ide na spavanje i sl. Ova vremena možete i nacrtati na satu od papirnih tanjira (nacrtati položaj kazaljki). Pedagozi kažu da je ovo najbolji pristup u učenju dece da gledaju u sat.

Related articles