Saveti za bezbednost

Nesreće se dešavaju. Pridržavajući se pravila možete u velikoj meri smanjiti rizik od nezgoda ili povređivanja.

 • Prvi savet bi bio, ne žurite. Pažljivo isplanirajte posao koji nameravate da radite, odvojite dovoljno vremena za projekat koji želite da radite.
 • Imajte na umu da je ovo samo hobi i predah, zbog toga nemojte da ga radite kada ste nervozni, isfrustrirani ili dekoncentrisani. To je loš početak.
 • Najmoćniji alat koji imate u Vašoj radionici je Vaš mozak, koristite ga. Razmišljajte o svakom koraku koji preduzimate i pocenjujte koliko je on opasan ili rizičan.
 • Nemojte da se prihvatate bilo kog posla ako ste pod uticajem alkohola ili lekova koji mogu da Vam smanje koncentraciju.
 • Nemojte da jedete u radionici, uprljaćete i hranu i radionicu.
 • Stara poslovica kaže „triput meri, jednom seci“. Imajte je na umu, poštedeće Vas sati i sati nepotrebnog rada.
 • Radionicu uvek držite čistu. Posle završetka posla počistite radionicu a alat vratite na svoje mesto.
 • Ako koristite alate i mašine budite sigurni da ih koristite prema uputstvu proizvođača
 • Uvek koristite zaštitnu opremu, ona će Vas verovatno poštedeti povreda na radu. Posebno obratite pažnju na zaštitu očiju, ušiju i disajnih puteva.
 • Ne nosite široku odeću, kravate, prstenje, narukvice i drugi nakit kada koristite alat sa pokretnim delovima.
 • Kada koristite boje, lakove ili neku drugu hemiju postarajte se da prostorija bude dobro provetrena.
 • U radionici uvek imajte komplet prve pomoći.