Serijski prekidač

24/09/2018 Procedure 38931 Views
Serijski prekidači služe za uključivanje i isključivanje dva nezavisna svetlosna izvora.To je slučaj sa prostorijama u kojima postoje dva lustera ili u slučaju kada postoji jedan luster sa 6 sijalica a želimo odvojeno paliti kombinacije od po tri sijalice.

Serijski prekidači služe za uključivanje i isključivanje dva nezavisna svetlosna izvora.


Potreban alat: Probna lampa

Potreban materijal: Serijski prekidač


luster

To je slučaj sa velikim prostorijama u kojima postoje dva lustera ili u slučaju kada postoji jedan luster sa 6 sijalica a želimo odvojeno paliti kombinacije od po tri sijalice. U tom slučaju koriste se serijski prekidači.


dva serijska prekidača

Bez obzira na model serijskog prekidača svaki od njih sa prednje strane ima dva, međusobno, nezavisna preklopnika.


zadnje strane dva serijska prekidača

Sa zadnje strane četiri šrafa, odnosno stezaljke


simbol serijskog prekidača

U električnim šemama serijski prekidač se obeležava simbolima prikazanim na slici. Gornjim simbolom ukoliko je dvopolna šema, ili donjim ukoliko se radi o jednopolnoj šemi.


šematski prikaz povezivanja serijskog prekidača

Električnom šemom na slici predstavljen je princip rada serijskog prekidača, odnosno slučaj kada se on koristi. U slučaju da imate potrebu da sa jednog mesta uključujete dva potrošača (sijalice) nezavisno sa serijskog prekidača će te na svaki potrošač odvesti po jedan fazni provodnik. Ovo je ujedno i pravilo, serijski prekidač se uvek montira na fazni provodnik, odnosno uvek prekida fazu.


šematski prikaz povezivanja serijskog prekidača

Na slici je predstavljen šematski prikaz spajanja serijskog prekidača. Nulti provodnik (predstavljen plavim linijama) se dovodi do oba potrošačka mesta (sijalice) a fazni provodnik (predstavljen crnim linijama) preko automatskog osigurača i prve dozne do serijskog prekidača. Od serijskog prekidača postavljaju se dva fazna provodnika, po jedan za svako potrošačko mesto. Kako šema pokazuje do serijskog potrošača postavlja se najmanje trožilni kabl, a po pravilu petožilni (mora da se obezbedi dva fazna provodnika) površine poprečnog preseka 1.5mm2 , ukoliko se radi o sijalicama.


dozna u zidu sa tri provodnika

I mesto u zidu na koje se montira serijski prekidač mora da ima tri provodnika, kao na slici. Kada je reč o prekidačima, boje provodnika nemaju nikakav uticaj. I sve ono što je rečeno kod utičnica o bojama provodnika u slučaju prekidača… zaboravite.


povezivanja serijskog prekidača

Za one koji žele samo da zamene prekidač imam jednostavno uputstvo. Sve provodnike na novom serijskom prekidaču vežite identično kao na starom vratite to na mesto i gotovo. Za sve ostale koji bi da nauče kako to radi avantura tek sledi. Bez obzira na model serijskog prekidača princip je isti. Na dva šrafa koji su obično kratko spojeni ili kod starih serijskih prekidača (kao na slici) gde su manji šrafovi kratko spojeni, dovodi se fazni provodnik. Na ostala dva spajaju se preostala dva provodnika koji su fazni provodnici na sijaličnim mestima.


serijski prkidača

Promenom položaja preklopnika mi ustvari kratko spajamo fazni provodnik sa provodnikom koji vodi do svetlosnog izvora i tako dovodimo fazu na sijalicu. Pre početka rada obavezno proverite da li ste isključili odgovarajući osigurač koji napaja serijski prekidač.


provera napona na provodnicima u dozni

Dakle pre montaže neophodno je znati koji provodnik je vezan za osigurač, odnosno koji je fazni provodnik. To se radi ovako. Prvo se uverite da su svi provodnici razdvojeni. Zatim uključite automatski osigurač. A onda probnom lampom dotaknite svaki od ovih provodnika. Onaj, kod kojeg se probna lampa upali, to je fazni provodnik. Zapamtite koji je i ponovo isključite automatski  osigurač.


stezanje šrafa u serijskom prekidaču

Taj provodnik će te učvrstiti na kratko spojene šrafove (kao na slici)


serijski prekidač

Ostala dva provodnika stegnite na slobodne šrafove. Koji će provodnik od ova dva doći na koji vijak nije bitno.


postavljanje serijskog prekidača

Kada ste to završili postavite serijski prekidač na zid, uverite se da ste ga postavili horizontalno,


postavljanje serijskog prekidača

Dotegnite šrafove koji se nalaze levo i desno na serijskom prekidaču, čime će te učvrstiti serijski prekidač na zidu,


postavljanje serijskog prekidača

Vratite preklopnike automatskog osigurača


serijski prekidač

Na kraju Vam ostaje samo da uključite osigurač i proverite serijski prekidač da li pali i gasi svetlo.

Related articles