Montaža sijaličnog grla

04/01/2020 Procedure 15132 Views

Renovirali ste neku prostoriju u stanu ili kući, završili grube radove i sada ostaje još sređivanje poda i opremanje prostorije nameštajem. Međutim u prostoriji vam treba svetlo, a rasvetu još neko vreme niste planirali da nabavite/montirate. U tom slučaju imaćete potrebu da privremeno montirate sijalično grlo.


Potreban alat: Šrafciger, probna lampa

Potreban materijal: luster klema, licnasti jednožilni provodnici


kabl za povezivanje lustera

U ovoj situaciji najčešće rešenje je montaža sijaličnog grla na postojeću instalaciju za rasvetu kako bi mogli da koristite svetlo do konačnog opremanja prostorije.


kabl

Pre bilo kakvih radova isključite odgovarajući automatski osigurač ili izvrnuti uložak, ako se radi o topljivom osiguraču,  proverite probnom lampom da li je napon stvarno isključen. Kada ste se uverili da u instalaciji nema napona, radi lakšeg rada na kabl montirajte luster klemu i to na braon/crnu i plavu žicu. Žuto-zeleni provodnik ostavite nepovezan jer sijalična grla imaju samo dva priključka fazu i nulu.


sijalica i sijalično grlo

Dalje posao možete obavljati i za stolom. Potreban materijal prikazan je na slici: sijalica, sijalično grlo i dva jednožilna licnasta provodnika (boja u ovom slučaju nije važna). 


delovi sijaličnog grla

Rasklopite sijalično grlo tako da možete da priđete električnim kontaktima.


blankiranje provodnika

Prvi korak je blankiranje provodnika. Sa oba kraja provodnika skinite izolaciju u dužini od oko 5mm.


postavljanje hilzne na provodnik

Sledeći korak se odnosi samo ukoliko koristite licnaste provodnike. Kod ovih provodnika se na blankiranim krajevima postavljaju hilzne. Njihova uloga je da spreči oštećenje licni usled stezanja šrafa.


presovanje hilzne

Ovako postavljenu hilznu na provoniku presujemo sa posebnim kleštima. Hilzna se stavi u odgovarajući otvor klešta koja se nakon toga jako stegnu.


Hilzna na kraju provodnika

Dobro presovana hilzna ne može da se svuče sa bakarnog provodnika


sijalično grlo

Uz pomoć šrafcigera stegnite provodnike sa hilznama u kontakte na sijaličnom grlu


sijalično grlo sa provodnicima

Sada sastavite sijalično grlo. Sa provodnika koji vire iz sijaličnog grla skinite izolaciju u dužini od 5 do 8 mm.


sijalično grlo, povezivanje na električnu mrežu preko luster kleme

povežite oba provodnika koja vire iz sijaličnog grla na dva slobodna kontakta luster kleme. Boje provodnika nisu važne.


sijalično grlo

Kada ste sve kontakte dobro pričvrstili i proverili da se provodnici neće izvući iz luster kleme, zavrnite sijalicu. Tek nakon toga uključite osigurač i proverite da li sijalica radi. Sada imate svetlo u prostoriji i možete nastaviti radove na uređenju prostorije ili je koristiti do trenutka dok ne budete hteli da postavite rasvetna tela koja vam odgovaraju.

Related articles