Slab zvuk iz telefonske slušalice

12/01/2020 Popravke 4409 Views

Nekada se desi da jačina zvuka koju čujemo iz slušalice telefona naglo postane slabija. Ponekad zvuk postane toliko slab da dalje korišćenje telefona više nije moguće. Ovo se najčešće dešava kada slušalica telefona ispadne ili na drugi način pretrpi jači udarac. Pogledajte kako da rešite problem koji se odnosi na slab zvuk iz telefonske slušalice


Potreban alat: Šrafciger

Potreban materijal:


slab zvuk iz telefonske slušalice

Posledica udara je ta da slušalica (elektronska komponenta koja se nalazi u slušalici telefona) ispadne iz svog ležišta zbog čega zvuk više nije usmeren ka vašem uvetu i slabo se čije ili se uopšte ne čuje. Kako utvrditi i otkloniti kvar koji prouzrokuje slab zvuk iz telefonske slušalice?


vađenje baterija iz slušalice fiksnog telefona

Prvo isključite telefon, uklonite poklopac baterija i isključite bateriju.


rastavljanje telefona

Sada je potrebno otvoriti slušalicu telefona. Proverite da li je slušalica zatvorena pomoću šrafova, plastičnih žabica ili kombinacijom ova dva. Prvo je potrebno ukloniti šrafove. Otvoriti, a ne polomiti slušalicu koja je zatvorena plastičnim žabicama izuzetno je zahtevan i delikatan posao koji zahteva znanje (raspored žabica i nači njihovog uklapanja), iskustvo, strpljenje i upornost. Prvo odvojite najpogodniji deo… 


slab zvuk iz telefonske slušalice

a onda redom i sve ostale žabice


rastavljen telefon

dok se dva dela potpuno ne odvoje. Sada je potrebno da ukolite štampanu pločicu kako bi ste došli do slušalice.


rastavljen telefon

Na slici je prikazano kako je slušalica (okrugla komponenta koju pokazuje strelica) pobegla iz svog ležišta najverovatnije prilikom pada telefona.


slab zvuk iz telefonske slušalice

Slušalicu vratite u njeno ležište i na taj način ste otklonili kvar.


popravka telefona

Ivice kućišta slušalice, u koliko ste ih oštetili prilikom otvaranja telefona, možete poravnjati šrafcigerom (ne vrhom šrafcigera već ovako kako je prikazano na slici: šrafciger vučete po iskrzanoj ivici lagano pritiskajući)


sastavljanje telefonske slušalice

Sada vratite štampanu pločicu i ponovo sklopite slušalicu. Kada sve delove postavite na pravo mesto dovoljno je samo da pritisnete kućište slušalice i sve će se uklopiti.


slab zvuk iz telefonske slušalice

Na kraju vratite šrafove u koliko ih je bilo, priključite bateriju i isprobajte telefon. Slab zvuk iz telefonske slušalice bi trebao da bude prošlost.

Related articles