Tag "anker za beton"

Anker za beton

06/04/2018 10983 Views

Anker za beton je najpouzdanije sredstvo kojim ćete na zidove okačiti i najteže stvari. Možete ga shvatiti kao jednu vrstu tipla i šrafa.