Tag "keramička pločica"

Postavljanje keramičkih pločica na zid

02/06/2018 36405 Views

Nekoliko jednostavnih saveta za uklanjanja starih i lepljenje novih keramičkih pločica koji će Vam pomoći da keramičke pločice postavite kao pravi profesionalac bez pravljenja početničkih grešaka.

Bušenje keramičkih pločica

17/03/2018 19344 Views

Prilikom bušenja keramičkih pločica često se dešava da ona pukne. Pogledajte kako to pravilno da uradite i da pločica ostane čitava.